Concurs la Inspectoratul de Poliție Gorj: Se caută șefi

521

Reprezentanții IPJ Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de şef al Poliţiei Municipiului Târgu-Jiu, cu recrutare din sursă internă. Examenul va avea loc pe 27 ianuarie, începând cu ora 13.00, iar proba va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale. Evaluarea interviului se face cu note de la 1 la 10, candidații fiind obligați să obțină minim 7, pentru promovare. În situaţia în care mai multe persoane obţin aceeaşi notă este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului respectiv. În prezent, Poliția Târgu-Jiu este condusă, interimar, de comisarul șef Nicolae Negrea, după ce Mihai Birău a ieșit la pensie. Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de raport şi dosar de recrutare în volum complet depus până la data de 6 ianuarie. Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj. ”Candidaţii trebuie să îndeplinească şi cerinţele specifice din fişa postului, să fie ofiţeri de poliţie, să aibă gradul profesional de minim inspector principal de poliţie, să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa «Secret de stat», nivel «STRICT SECRET», permis conducere categoria B, aviz pentru desemnare în structurile poliţiei judiciare, să aibă vechime în muncă, din care în M.A.I. 5 ani, să fie declaraţi apt medical şi apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop, să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de care să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală, să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu”, precizează reprezentanții Poliției Gorj. Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate să formuleze contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare.

Concurs și la Serviciul Rutier
IPJ Gorj organizează concurs cu recrutare din sursă internă și pentru ocuparea funcţiei de ,,şef serviciu” la Serviciul Rutier. Examenul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliție Judeţean, pe 17 ianuarie, la ora 11.00, iar unica probă de selecţie constă într-un interviu structurat pe subiecte profesionale, ”care se înregistrează audio şi/sau video”. ”În cadrul interviului fiecare membru al comisiei de concurs adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica afişată. Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare, care va fi afişată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs. Interviul se înregistrează sau, în cazul în care nu sunt disponibilităţi tehnice în acest sens, se transcrie întocmai de către secretarul comisiei. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00. Testarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. din Bucureşti, la o dată ce se va comunica în timp util candidaţilor”, se precizează într-un comunicat postat pe site-ul instituției. În prezent, Serviciul Rutier este condus de comisarul de poliţie Lucian Brâncuş, împuternicit şef serviciu.
Loredana Fîciu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here