Concurs la Bucureşti pentru un post vacant la Licurici

618

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul financiar contabil, impozite şi taxe locale, administrativ din cadrul Primăriei comunei Licurici. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani; perfecţionări (specializări) în domeniul financiar – bugetar şi contabilitatea instituţiilor publice; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Atât examenul scris, cât şi interviurile se vor susţine la sediul din Bucureşti al ANFP. Proba scrisă a fost programată pentru data de 10 iunie 2016, ora 10.00, urmând ca data şi ora interviului să fie comunicate ulterior candidaţilor. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae. Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here