Concurs la Bucureşti pentru postul de secretar al Primăriei Ţicleni

615
NYX

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de conducere vacante de secretar al oraşului Ţicleni. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 ianuarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP din Bucureşti până în prima decadă a lunii ianuarie şi trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care arată vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care dovedește că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here