Concurs la București pentru postul de director executiv al DPPS Târgu-Jiu

898

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) București organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Publică de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile: asistenţă socială, sociologie, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie, management, finanţe, contabilitate; (pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice); studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 ianuarie 2019 – data limită pentru depunerea dosarelor; 13 februarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP din București și trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care arată vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care dovedește că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here