Concurs la Bucureşti pentru o funcţie vacantă la Primăria Ţicleni

721

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional principal Compartimentul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ţicleni. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor Economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum cinci ani. Proba scrisă a concursului este programată pentru data de 19 mai, de la ora 10.00, urmând ca data şi ora interviului să fie comunicate ulterior candidaţilor.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here