Concurs de promovare, la Consiliul Județean Gorj

1192

Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. Victoriei, Nr. 4, Judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul/treapta profesională imediat superioară a următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

  1. inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
  2. muncitor calificat (electrician), treapta profesională IV la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;

       Condiţii de desfăşurare a examenului

      I. Data de desfăşurare a examenului:

13 mai 2019, ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;

     II. Proba/probele examenului

Probă scrisă constând în redactarea unei lucrări;

      III. Condiţii de participare:

Examenul de promovare în grad/treaptă profesională se organizează cu respectarea prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad/treaptă profesională, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă o vechime în gradul/treapta profesională a funcţiei din care promovează de cel puţin 3 ani;
  2. să fi obţinut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceștia s-au aflat în activitate;
  3. să nu fi suferit o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here