Concurs de proiecte cu un buget de 63.000 de lei, organizat de DJST Gorj

792

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Gorj organizează în perioada 13 august – 25 septembrie 2018, concurs de proiecte sportive privind finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive de drept privat de pe raza judeţului Gorj din fonduri publice pentru activităţi sportive nonprofit, de interes general, finanţare acordată de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte sportive din cadrul Programului “România în Mişcare”, prin sub-programul “Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive” în anul 2018 este de 63.000 de lei. Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive, respectiv de asociaţiile pe ramură de sport judeţene, sunt următoarele: să fie un club sportiv/asociaţie judeţeană recunoscut în condiţiile legii, cu sediul sau filiala pe raza judeţului în care activează DJST Gorj, constituit ca persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, structura sportivă trebuie să fie înregistrată în Registrul sportiv, să aibă nr. de identificare şi Certificat de identitate sportivă cu secţiile pe ramură de sport menţionate, secţii pentru care asociaţia judeţeană are astfel recunoaştere şi poate să organizeze activităţile pentru care solicită finanţare; să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent; să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare; să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare – MTS, DJST; să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare; să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; să participe cu o contribuţie financiară de minim 10 % din valoarea finanţării solicitate / alocate (dovada contribuţiei proprii va fi făcută în momentul semnării contractului de finanţare); să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare. Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect din cadrul Programului “România în Mişcare”, prin sub-programul “Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive” în anul 2018. Calendarul de concurs este următorul: perioada de depunere a dosarului de proiect este 13-20 august 2018, între orele 08.30 -16.00 de luni până joi şi între orele 08.30-14.00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Gorj din Târgu Jiu, strada Victoriei nr. 132-134; etapa de verificare a eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară: 21-22 august 2018; afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară – 23 august 2018; depunerea completărilor – 23-27 august 2018; verificarea completărilor depuse – 28 august 2018; afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară – 29 august 2018; etapa de evaluare a proiectelor – 29-31 august 2018; comunicarea rezultatelor – 3 septembrie 2018; depunerea contestaţiilor – 3-5 septembrie 2018; analiza contestaţiilor – 6-7septembrie 2018; afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse – 10 septembrie 2018; încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă – 11-18 septembrie 2018; publicarea anunţului de atribuire a contractelor – 25 septembrie 2018.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here