Concediu de acomodare plătit cu 3.300 de lei, pentru părinţii adoptivi

591

Senatul a aprobat, miercuri, un proiect legislativ care modifică Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, în sensul că adoptatorul poate beneficia, pe durata încredinţării copilului în vederea adopţiei, de un concediu de acomodare de maximum 90 de zile, precum și de o indemnizaţie lunară. În judeţul Gorj, a crescut numărul copiilor adoptaţi, la ora actuală fiind monitorizaţi post adopţie peste 40 de copii.

Noua legislaţie în domeniul adopţiilor propune o serie de dispoziţii procedurale care să permită finalizarea unei adopţii pentru toate cele trei etape într-o perioadă mai scurtă de timp. Astfel, termenul de apel în instanţa judecătorească va fi redus de la 30 de zile la 10 zile, iar primul termen de judecată va fi în 15 zile de la înregistrarea cererii. În plus, pentru judecarea cererilor de încredinţare în vederea adopţiei, nu va mai fi necesară citarea părţilor, fiind evitată o durată mare de timp pentru soluţionarea dosarelor.
Mai mult decât atât, persoanele care adoptă un copil vor putea beneficia de un concediu de acomodare de trei luni, plătit cu 3.300 de lei lunar. “Adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, din activități salariale și asimilate acestora sau, după caz, activități independente sau activități agricole, (…) poate beneficia, pe durata încredințării copilului în vederea adopției, de un concediu de acomodare cu o durată de maximum 90 de zile, precum și de o indemnizație lunară raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 6,8 ISR”, se arată la alin. 1 al articolului 46 prim.
Potrivit proiectului de lege pe perioada concediului de acomodare, persoana îndreptățită beneficiază de plata contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, iar calculul și plata indemnizației, inclusiv a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.
Concediul de acomodare și plata indemnizației se suspendă dacă s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgență sau dacă a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredințării în vederea adopției.

Zeci de adopţii, în Gorj
Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj acordă o mare atenţie adopţiilor. Deşi, procedura în sine, este una destul de greoaie, specialiştii de la Protecţia Copilului fac tot ceea ce este posibil pentru ca micuţii instituţionalizaţi să se poată integra într-o familie. La ora actuală, la nivelul judeţului nostru, sunt monitorizate post adopţie peste 40 de cazuri. „Pe parcursul anului 2014, situaţia adopţiilor se prezintă astfel: s-a deschis procedura de adopţie pentru 19 copii; 19 micuţi au fost încredinţaţi în vederea adopţiei interne; 23 de copii au fost adoptaţi. Cât priveşte monitorizarea post adopţie, care se face pe o perioadă de doi ani, avem 42 de cazuri, în prezent. De asemenea, în 2014 am avut 28 de atestate pentru persoane sau familii apte să adopte”, a precizat Dumitru Cotrună, directorul general al DGASPC Gorj. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției și a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal are un caracter organic, iar Senatul l-a adoptat, în calitate de primă Cameră sesizată, cu unanimitate de voturi (100 de voturi ‘pentru’). Prin adoptarea acestui proiect, sunt reglementate şi situaţiile în care părinţii biologici, legal citaţi de către instanţa judecătorească, refuză să se prezinte la două termene fixate de către instanţă, neprezentarea lor fiind apreciată drept refuz abuziv de a consimţi la adopţie, fapt ce va conduce la declararea copilului ca fiind adoptabil. Adopţia poate fi stabilită şi în cazul în care părinţii sau rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă ulterior refuză să semneze declaraţiile care ar permite copilului să fie declarat adoptabil.
O altă măsură prevede prelungirea valabilităţii atestatului de familie adoptatoare de la un an la 2 ani. Intrarea în vigoare a noii legi, prin care se simplifică procedura de adopţie, se va realiza într-un termen de patru luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, moment estimat ca fiind în cursul anului 2016.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here