Comunicat de presă – Demararea proiectului „RENOVARE ȘI DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL TURCENI, JUDEȚUL GORJ”

720

     29 Martie 2024
UAT Orașul Turceni demarează proiectul cu titlul ,,RENOVARE ȘI DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL TURCENI, JUDEȚUL GORJ”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.
      Numele beneficiarului:  UAT Orașul Turceni, str. Muncii, nr. 12, jud. Gorj, CP 217520.
      Titlu proiect: RENOVARE ȘI DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL TURCENI, JUDEȚUL GORJ
      Program: Apel de proiecte gestionat de Ministerul Sănătății, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.
      Obiectivul proiectului este înființarea Centrului Comunitar Integrat în orașul Turceni prin renovarea și dotarea cu mobilier specific în vederea funcționării.
      Obiectivul specific: Renovarea și dotarea unui centru comunitar integrat care să asigure dezvoltarea serviciilor medico-sociale-educaționale, prin acțiuni de prevenire și intervenție specializată, prin activități de mediere școlară, de reorientare profesională, pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al stării de sănătate.
      Impactul proiectului: prin implementarea acestui proiect se vor aduce îmbunătățiri semnificative ale calității vieții cetățenilor prin furnizarea de servicii medicale de profilaxie către membrii comunității, servicii de promovare a sănătății în comunitate prin educație pentru sănătate în legătură cu cei mai importanți determinanți ai sănătății, identificarea riscurilor pentru sănătate și a persoanelor și grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cât și consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale.
      Valoarea totală a proiectului: 832.049,30 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă din PNRR 699.201,09 lei și 132.848,21 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR, suportată de la bugetul de stat.
      Data începerii și finalizării proiectului: 22.12.2023 – 01.05.2025.
      Apel proiect: PNRR/2022/C12/MS/I1.4/Centre comunitare integrate.
      Date de contact: UAT Orașul Turceni, str. Muncii, nr. 12, jud. Gorj, email:  turceni@gj.e-adm.ro, tel: 0253 335 024.
                 „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here