Comunicat de la FNME

1669

COMUNICAT
Amendamente formulate cu privire la PL-x nr. 618/2022 Proiect de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice
Întrucât SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. derulează un program
amplu de restructurare care va conduce implicit și la diminuarea numărului de personal, pentru atenuarea impactului social generat de acesta este necesară aplicarea legislației în domeniu. În vederea deblocării și punerii în aplicare a Legii 197/2021 de modificare și completarea a Legii 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice este necesară completarea legislației în domeniu cu următoarele amendamente:
Amendament 1:
La art.30, după alineatul 4⁵ se introduc două noi alineate 4⁶ și 4⁷ cu următorul cuprins:
(4⁶) – Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada cuprinsă între 1
aprilie 2001 și august 2021, în care salariații au desfășurat activități din cele prevăzute la alin. (1)
lit i).
(4⁷) – Pentru perioada prevăzută la alin. 4⁵ nu se datorează diferența dintre cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții speciale de muncă și cea declarată de către acesta.
Amendament 2:
Art. 562 alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Art.562
– (1) Prin excepție de la prevederile art.55 alin.(1) lit.b), persoanele care au desfășurat
activități în condiții speciale, dintre cele prevăzute la art. 30 alin.(1) lit.g) şi i), beneficiază de
pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un
stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în condiții speciale în aceste activități.
La art.56, alin.1 se introduce litera e) cu următorul cuprins:
Pentru stagii de cotizare mai mici decât cele prevăzute la literele a)-d) prevederile art. 55 alin.1,
litera b se vor aplica corespunzător.
Solicitam factorilor politici efectuarea diligențelor necesare astfel încât până la sfârșitul lunii iunie 2023 în
sesiunea ordinară să se dezbată și să se aprobe amendamentele formulate mai sus.
PRESEDINTE
Dumitru Pîrvulescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here