Comunicarea, ca act cooperativ în şcoala modernă

533
ora la scoalaSocietatea democratică, bazată pe pluralismul opiniilor, pe interese, capricii, revolte, nemulţumiri ale tinerilor, solicită modernizarea actului didactic astfel încât tinerii să se lase conduşi mai mult de raţiune decât de efecte, să-şi pună în evidenţă meritele nu punctele vulnerabile, interesele constructive, nu prejudecăţile, responsabilitatea nu doar libertatea.

Viaţa personală şi cea socială devin viabile dacă actul didactic pregăteşte tinerii pentru dialog, pentru cooperare, pentru deprinderea de a conlucra, de a armoniza opiniile şi credinţele proprii cu cele ale altora; pentru dobândirea calităţilor de lider este importantă schimbarea metodelor de predare – învăţare astfel încât elevii să fie iniţiaţi în spiritul răspunderii de a conduce o organizaţie spre progres şi de a răspunde unor cerinţe specifice schimbării.
Ordinea socială este o realitate dacă tinerii învaţă să fie interlocutori, să-şi valorifice inteligenţa critică, să interpreteze, să clarifice, să aplaneze conflicte, să anticipeze, să prognozeze, să conducă.
În şcoala noastră tinerii nu-şi mai dau adeziunea doar pentru informare şi cunoaştere, ei doresc înţelegerea şi se apleacă mai mult asupra ,,ştiinţelor spiritului”, bazate pe relaţia hermeneutică dintre fapt şi teorie, pe teoria valorilor, pe idealul participării; ei caută legătura între a şti şi a face şi nu mai sunt motivaţi de faptul orginar al curiozităţii; sarcina infinită de cunoaştere nu mai poate fi îndeplinită de şcoală pentru că nu-şi mai găseşte finalitatea în realităţile contemporane.
De aceea în procesul instructiv educativ desfăşurat la Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu încurajăm acţiunile de voluntariat şi proiectele în folosul comunităţii ca expresia a nevoii de analiză, interpretare a cunoştinţelor, transparenţă, comprehensiune, convenţii asumate, practici încorporate în acţiuni individuale, liberă iniţiativă, de raporturi dialogale. Şcoala îşi atinge obiectivele dacă ,,generează” omul de care are nevoie societatea, dacă îi convinge pe elevii de importanţa dobândirii – treptate – a unor calităţi precum: caracter, etica muncii, atitudine pozitivă, capacitate de a lucra cu oamenii, încrederea, autodisciplina, dorinţa de schimbare, responsabilitatea.
Prof.dr. Elena Velţan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here