CNEE caută colaboratori externi

464

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) organizează selecţia profesorilor cu statutul de colaboratori externi, în vederea completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2015-2016: Evaluarea Naţională, Bacalaureatul, Definitivatul şi Titularizarea.

Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare, verificare, traducere şi validare a itemilor/variantelor de subiecte şi a baremelor de evaluare şi de notare, conform procedurilor specifice CNEE. Selecţia profesorilor în grupurile de lucru pe discipline se face pe baza competenţei şi a experienţei acumulate şi probate, precum şi pe baza disponibilităţii manifestate pentru implicarea în activităţile de pregătire a evaluărilor, a examenelor şi a concursurilor naţionale din anul şcolar 2015-2016. Condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească: desfăşurarea activităţii de predare-învăţare-evaluare, în ultimii trei ani şcolari, abilităţi de operare pe calculator, experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.), disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului şcolar 2015-2016, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE, în anul şcolar 2015-2016 niciuna dintre rudele sau afinii până la gradul IV ai candidatului nu se află în situaţia de a susţine evaluări, examene sau concursuri naționale la care acesta s-a înscris. În procesul de selecţie, au prioritate, în ordinea următoare, profesorii care: au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare; au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică; au gradul didactic I, II sau definitiv.

Calendarul selecţiei
Procesul de selecţie a candidaţilor se va desfăşura în mai multe etape. Prima etapă a început pe 1 septembrie şi se va încheia pe 22 septembrie şi este rezervată înscrierii candidaţilor la adresa web http://www.rocnee.eu. Selecţia candidaţilor se va face în perioada 23 – 30 septembrie, iar rezultatele vor fi anunţate pe 8 octombrie. Candidaţii selectaţi vor avea apoi termen, până pe 15 octombrie, să transmită declaraţiile pe propria răspundere prin care se atestă faptul că nu se află în situaţii de incompatibilitate cu activităţile de pregătire a evaluărilor şi examenelor naţionale din anul şcolar 2015-2016.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here