CJRAE Gorj a sărbătorit 10 ani de la înfiinţare

612

Vineri, 22 aprilie 2016, în sala de conferinţe a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj, au avut loc festivităţile ocazionate de împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea instituţiei.

La eveniment au participat: Ion Căilnoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Constantin Cristinel Gîrdu, inspector şcolar de specialitate al IŞJ Gorj, Adrian Tudor, viceprimar al Municipiului Târgu-Jiu, Horaţiu Gorun, director al Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret Gorj, reprezentanţi ai instituţiilor publice cu activităţi în domeniul educaţiei şi culturii, invitaţi din partea ONG-urilor care implementează programe educaţionale pentru persoanele cu handicap şi copiii cu CES, colegi şi specilişti din instituţiile CJRAE ale celorlalte judeţe din Oltenia (Mehedinţi, Dolj, Olt şi Vâlcea), diverşi parteneri educaţionali, profesori consilieri şcolari şi logopezi din partea instituţiei-gazdă, profesori pensionari care şi-au încheiat cariera profesională în CJRAE Gorj. Cu acest prilej s-au desfăşurat şi lucrările celei de-a V-a ediţii a Simpozionului Regional cu tema „CJRAE – resursă semnificativă a sistemului educaţional”, activitate ştiinţifică devenită tradiţională pentru organizatori şi participanţi, care le oferă acestora posibilitatea de a-şi face cunoscute aspecte şi realităţi noi din experienţa profesională şi din expertiza privind practicile şi serviciile speciale pe care instituţiile CJRAE le dezvoltă în mediul educaţional românesc. La ediţia din acest an au participat cu comunicări ştiinţifice profesori specialişti din cele cinci CJRAE din judeţele Olteniei, profesori din reţeaua unităţilor de învăţământ general şi obligatoriu din Judeţul Gorj, reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale, pishologi şi sociologi.

Aniversarea CJRAE Gorj3În prezentarea principalelor repere din viaţa şi activitatea CJRAE Gorj, prof. Ion Elena, directorul instituţiei, a relevat importanţa managementului instituţional pragmatic şi specializat, orientat spre asigurarea unor serivcii de calitate tuturor beneficiarilor, respectarea principiului egalităţii de şanse în educaţie pentru fiecare persoană sau grup educogen, încadrarea CJRAE Gorj cu personal de specialitate de certă valoare profesională şi dezvoltarea continuă a reţelei cabinetelor de asistenţă psihopedagogică şi de terapia tulburărilor de limbaj. O radiografie recentă a istoricului instituţiei scoate în evidenţă diferenţele de dezvoltare de la o perioadă la alta. Activităţile specifice acestui domeniu debutează în anul 1967 cu laboratorul de orientare şcolară şi profesională, în 1981 apar primele centre logopedice interşcolare(Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu şi Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu), în 1995 se înfiinţează CJAP Gorj iar, în 20 februarie 2006, se naşte actualul CJRAE Gorj. La data înfiinţării CJRAE Gorj în actuala structură, instituţia dispunea de un număr de 30 de salariaţi, din care: 1 coordonator, 1 secretar şi 4 consilieri şcolari în CJAP, 22 de consilieri şcolari şi 2 logopezi în reţeaua cabinetelor interşcolare de asistenţă psihopedagogică şi terapie logopedică. Din aprilie 2009, cu sprijinul direct al Consiliului Judeţean Gorj, CJRAE se mută în actualul sediu. Azi, la un deceniu de la înfiinţare, instituţia are 76 de posturi şi 72 de salariaţi. Numărul profesorilor consilieri şcolari din cabinete a ajuns la 45, iar cel al logopezilor la 12. Diferenţa este semnificativă. În primăvara anului 2014 s-a înfiinţat un serviciu nou –SEOSP – care evaluează şi orientează şcolar şi profesional copiii şi tinerii cu cerinţe speciale de educaţie. În finalul prezentării, domnul director a insistat pe dezvoltarea unor strategii manageriale care să susţină dezvoltarea pe viitor a instituţiei prioritizând următoarele domenii: îmbunătățirea bazei materiale și a logisticii din cabinetele școlare de asistență psihopedagogică și a centrelor logopedice interșcolare pentru susținerea unor servicii specializate de calitate; achiziționarea de noi baterii de teste psihologice și obținerea de licențe de utilizare; accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea profesională a resursei umane; implementarea de proiecte din fonduri structurale europene pe domenii stringente ale educației, identificate de specialiștii din CJRAE Gorj; redimensionarea locaţiei CJRAE Gorj cu scopul creării unor cabinete specializate pe domenii specifice de consiliere școlară; extinderea rețelei de cabinete de asistență psihopedagogică și de terapie a tulburărilor de limbaj, în următorii 2 ani școlari, pentru un număr de aproape 4.000 de elevi. Activităţile desfăşurate la sărbătorirea unui deceniu de fiinţare pentru CJRAE Gorj au fost de un real folos atât pentru organizatori cât şi pentru invitaţii la acest eveniment remarcabil din viaţa şcolii gorjene.
C.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here