CJP Gorj vine cu precizări privind diminuarea valorii aferente ajutorului de deces

6423

La finele săptămânii trecute, conducerea Casei Județene de Pensii (CJP) Gorj a transmis un comunicat privind aplicarea unor reglementări legale pentru beneficiarii instituției.

Astfel, în ceea ce privește câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, acesta este acum de 5.380 lei. Noua valoare a câștigului salarial mediu brut se are în vedere începând cu data de 12 martie a.c., data intrării în vigoare a Legii nr. 16/2021.

Mai puțini bani în caz de deces
De altfel, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 16/2021, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului – 5.380 lei; în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului – 2.690 lei. Noile cuantumuri ale ajutorului de deces de 5.380 lei, respectiv de 2.690 lei, se aplică începând cu data de 12 martie a.c., data intrării în vigoare a Legii nr. 16/2021. Pentru perioada 1 ianuarie – 11 martie a.c. s-au avut în vedere cuantumurile ajutorului de deces, aprobate prin Legea nr. 6/2020, respectiv: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului – 5.429 lei; în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului – 2.715 lei. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 138 şi ale art. 1381 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele: 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă. Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Valoarea punctului de pensie, menținută
Conducerea CJP Gorj precizează faptul că, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este 2.300 lei, reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu 13 ianuarie 2021. ,,Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 800 lei. De asemenea, în anul 2021 valoarea punctului de pensie se menţine la 1.442 lei, conform art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Potrivit art. 77 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul indemnizației pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie. În anul 2021, indemnizaţia de însoţitor se menţine la 1.154 lei”, se arată în informarea transmisă de reprezentanții CJP Gorj. Tot pe parcursul întregului an curent, indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se menţine la 1,41. Conform prevederilor HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.300 lei. Prin excepţie, începând cu aceeaşi dată, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.350 lei. Potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 16/2021, în anul 2021 pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează drepturile respective. În conformitate cu dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 16/2021, în anul 2021, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card se menține la 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here