CJ Gorj a alocat 250.000 de lei pentru 20 de biserici din judeţ

648

Consilierii judeţeni au aprobat în şedinţa ordinară ce a avut loc, ieri, repartizarea pe unităţi de cult a sumei prevăzute cu această destinaţie în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2015, respectiv a cuantumului total de 250.000 de lei.

La nivelul Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj s-au înregistrat un număr de 25 de solicitări (dosare), depuse de către unitățile de cult de pe teritoriul judeţului, prin care se solicită sprijin financiar pentru construirea de noi biserici, consolidarea și restaurarea celor existente, conservarea picturilor murale etc. Potrivit Art. 15, alin. 1, lit. i) din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, unităţile de cult cărora le va fi acordat sprijin financiar nerambursabil au obligaţia de a depune documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor primite de la Consiliul Judeţean Gorj, în cel mult 180 zile de la primirea acestuia.
Prin adresa nr. 2818 din 16.10.2015, înregistrată la Consiliul Județean Gorj nr. 13305 din 16.10.2015, Mitropolia Olteniei a transmis lista cu cele 20 unități de cult din județul Gorj, propuse pentru a primi sprijin financiar în anul 2015, din partea Consiliului Județean Gorj. Propunerile transmise de Mitropolia Olteniei se încadrează în prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, astfel cum a rezultat și din procesul verbal de analiză efectuată de către comisia constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 456 din 08.05.2015.

Lucrări de reparaţii şi restaurare
Conform hotărârii emise de conducerea CJ Gorj, suma de 250.000 de lei a fost repartizată unui număr de 20 de parohii din judeţ. Astfel, au primit câte 20.000 de lei fiecare următoarele: Parohia Vladimir, Biserica cu Hramul “Cuvioasa Paraschiva” (lucrări de resutaurare biserică şi pictură), Parohia Pociovaliștea, Biserica cu Hramul “Sfântul Nicodim Cel Sfințit de la Tismana” (definitivare lucrări de pictură în tehnică frescă pentru sfinţirea bisericii noi), Parohia Borăscu, Biserica cu Hramul “Sfinții Împărați Constantin şi Elena” (restaurare-conservare pictură murală interior-exterior în tehnică ulei şi frescă), Parohia Obârșia, Biserica cu Hramul ”Sfânta Cuvioasă Paraschiva” (construire clopotniţă şi reparaţii interioare).
De asemenea, au primit câte 15.000 de lei fiecare dintre unităţile de cult: Parohia Păişani, Biserica cu Hramul “Adormirea Maicii Domnului” (lucrări de construcţie şi reabilitare biserică), Parohia Sadu II, Biserica cu Hramul “Sfântul Proroc Ilie” (continuare lucrări de pictură în tehnică frescă), Parohia Novaci, Biserica cu Hramul “Sfântul Ioan Botezătorul” (reparaţii exterioare, tencuieli şi şarpantă). Totodată, CJ Gorj a alocat suma de 18.000 de lei pentru Parohia Câineni, Biserica cu Hramul “Schimbarea La Față” (continuare lucrări construcţie biserică).
Din suma totală de 250.000 de lei destinată unităţilor de cult din judeţul nostru, s-au mai alocat şi câte 10.000 de lei pentru: Parohia Târgu-Jiu, Biserica cu Hramul “Sfântul Ierarh Nifon” (consolidare, restaurare biserică), Parohia Moi, Biserica cu Hramul “Sfinții Voievozi Mihail Și Gavril” (construire biserică nouă), Parohia Celei, Biserica cu Hramul “Cuvioasa Paraschiva” (achiziționare și montare centrală termică, precum și 26 de scaune bisericești), Parohia Larga, Biserica cu Hramul “Sfinții Împărați Constantin şi Elena” (definitivare lucrări de pictură și modernizarea centralei termice), Parohia Peșteana-Vulcan, Biserica cu Hramul “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” (definitivare lucrări de pictură în tehnică frescă), Parohia Târgu-Jiu, Biserica cu Hramul “Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Apostol Andrei” (înlocuire învelitoare, pardoseală și instalație electrică), Parohia Vădeni, Biserica cu Hramul “Nașterea Maicii Domnului” (dotare centrală termică), Parohia Romaneşti (continuare lucrări de zidărie la clopotniţa începută acum 10 ani). Sume mai mici au fost alocate pentru: Parohia Arcani II, Biserica cu Hramul “Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” (lucrări de consolidare biserică) – 9.000 de lei; Parohia Iaşi (instalarea unei centrale termice) – 9.000 de lei; Parohia Mischii din Godineşti (împrejmuire biserică) – 4.000 de lei; Parohia Calapăru, Borăscu (lucrări de consolidare şi reabilitare biserică) – 5.000 de lei.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here