Cetăţenia activă, susţinută de ARDR Gorj

902

ardr (1)Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală (ARDR) Gorj derulează în această perioadă Activitatea 4 “Construcţia cadrului instituţional pentru educaţie extra-curriculară pentru cetăţenie activă” din cadrul proiectului „Educaţie Extracuriculară pentru Cetăţenie Activă”, co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Dupa finalizarea Activităţii 3 “Înfiinţarea şi Dotarea Centrelor de Resurse pentru Activităţi Extracuriculare de promovare a cetăţeniei active”, centre care funcţionează în incinta fiecărei şcoli, fără statut juridic, servind drept spaţiu de derulare a activităţilor extracuriculare pentru cetăţenie activă, ARDR Gorj continuă cu o altă activitate. Cele 12 centre au fost utilate cu echipamente electronice şi mobilier de birou şi sunt conectate la internet. Managementul Centrelor este asigurat de către un cadru didactic ce a fost format ca şi coordonator pentru activităţi educative extracuriculare pentru cetăţenie activă.

Cursuri în rândul elevilor

ardrARDR derulează în continuare Activitatea 4 care conţine mai multe sub-activităţi derulate şi în curs de derulare. Astfel, în fiecare din cele 12 unităţi de învăţământ s-a realizat un studiu de nevoi prin colectare de informaţii şi date din rândul elevilor şi prin consultarea părinţilor şi comunităţi. De asemenea, se va trece la înfiinţarea grupurilor de iniţiativă, la nivelul acelor şcoli, grupuri menite să sprijine cadrul didactic instruit în dezvoltarea şi implementarea activităţilor educative extracuriculare pentru cetăţenie activă. “După aceste activităţi, am trecut la instruirea grupurilor de iniţiativă. Cele 12 grupuri de iniţiativă au fost grupate în patru zone geografice şi sunt instruite în domeniul managementului proiectelor extracuriculare pentru cetăţenie activă. Primul curs a avut deja loc pe parcursul a trei zile într-un cadru rezidenţial în perioada 1-3 iulie cu trei unităţi de învăţământ partenere şi anume Grupul Şcolar Baia de Fier, Colegiul Mihai Viteazul din Bumbeşti-Jiu, Liceul Teoretic Novaci. La acesta au participat 12 elevi din clasele V – XII, împreună cu cadre didactice delegate din cele trei unităţi de învăţământ partenere”, a declarat Antonio Tomoniu, directorul ARDR Gorj. Obiectivul general al proiectului constă în “Creşterea capacităţii de management a activităţilor educative extracuriculare pentru cetăţenie activă a 12 unităţi de învăţământ din mediul rural şi minier din judeţ, exprimată prin dezvoltarea de instrumente, formarea de competenţe şi implementarea de activităţi educative ce promovează cetăţenia activă în rândul elevilor”. Proiectul se derulează pentru o perioadă de doi ani, începând cu 01 aprilie 2010, în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală şi 12 unităţi de învăţământ din judeţ: GSI Baia de Fier, GSI Minier Bâlteni, Colegiul Mihai Viteazul Bumbeşti-Jiu, GSI Bustuchin, Şcoala Generală Hurezani, Colegiul Tehnic Mătăsari, Şcoala Generală Muşeteşti, Liceul Teoretic Novaci, Şcoala Generală nr.3 Rovinari, Colegiul Naţional “Tudor Arghezi” Târgu-Cărbuneşti, GSI de Petrol Ţicleni, GSI Tismana.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here