Centrul de Cultură „Constantin Brâncuşi” are Consiliu de Administraţie

646

Ovidiu PopescuÎn ultima şedinţă a Consiliului Local Târgu-Jiu s-a aprobat componenţa Consiliului de Administraţie (CA) al Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”. Acesta este alcătuit din şase membri.

Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” este condus de un manager, numit în urma unui concurs de proiecte de management. Activitatea sa este susţinută de Consiliul de Administraţie (CA), organ colectiv de conducere, cu caracter deliberativ, componenţa CA este următoarea: preşedinte – în persoana directorului Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”, trei membri, preşedintele şi secretarul comisiei de cultură, secretar – prin rotaţie, unul din membrii CA, angajaţi ai instituţiei, numit de preşedinte.

La ultima şedinţă a Consiliului Local Târgu-Jiu, s-a aprobat componenţa CA al Centrului „Constantin Brâncuşi”. Astfel, CA este alcătuit din: Ovidiu Popescu – preşedinte, consilierii locali Nicolae Mergea, Gheorghe Nichifor şi Ciongaru Emil – membră, Nicoleta Jerca – membri şi Cornelia Gămulescu – secretar.

Atribuţiile CA al Centrului Municipal de Cultură

Consiliul de Administraţie al Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” are o serie de atribuţii pe care trebuie să le îndeplinească. Astfel, CA analizează şi aprobă programele de activitate şi repertoriile instituţiei, hotărând direcţiile de dezvoltare şi aprobă colaborările Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”. Tot CA fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, îl înaintează primarului, în calitate de ordonator principal de credite şi aprobarea acestuia de către Consiliul Local, conform legii. De asemenea, CA supune anual aprobării autorităţii tutelare statul de funcţii al instituţiei, ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia. Alte atribuţii ale Consiliul de Administraţie al Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” sunt: aprobă Regulamentul intern al instituţiei, ţinând cont de Regulamentul intern aprobat de către primar; analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, conform legii; hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de concurs; stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Minodora Sucea

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here