CCD Gorj caută colaboratori pentru revista “Motivații Educaționale”

558

Casa Corpului Didactic (CCD) Gorj oferă cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar spaţiu editorial destinat publicării de materiale educaţionale, articole de specialitate, recenzii, în revista “Motivaţii Educaţionale”.

Structura orientativă a revistei “Motivații Educaționale” include domenii precum: identitate culturală în contextul globalizării, perspective ale învăţământului românesc, comunicări ştiinţifice, didactica modernă, management educaţional, noutăţi editoriale, caleidoscop. “Materialele propuse spre publicare trebuie să respecte următoarele cerinţe: textul tehnoredactat Microsoft Word, dimensiune pagină A4, font Arial, dimensiune font 12, spațiat la 1,5 rânduri, va avea maxim 2 pagini; titlul va fi urmat de prenumele şi numele autorului (cu indicarea profesiei) şi de unitatea de învăţământ în care funcţionează; textul va fi tehnoredactat cu diacritice; citatele vor fi evidenţiate corespunzător, iar sursele bibliografice şi siteografice utilizate vor fi precizate la finalul materialului; se va preciza domeniul căruia i se circumscrie materialul; fişierul va fi salvat în format electronic cu denumirea: Titlu articol_prenume şi nume. Colectivul de redacție al CCD Gorj își rezervă dreptul de a selecta materialele ce vor fi tipărite.”, precizează reprezentanții CCD Gorj. Cei interesați își pot trimite materialele până la data de 15 octombrie, pe adresa de e-mail revista@ccdgorj.ro.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here