Câți bani vor primi membrii comisiilor de la Titularizare

1780

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat ordinul privind aprobarea normelor de plată a comisiilor de examen pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar (Titularizare), sesiunea 2016.

Potrivit ordinului respectiv, pentru activitatea desfăşurată în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, persoana responsabilă cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivelul inspectoratelor şcolare va fi remunerată cu 424 de lei. Activitatea centrului de concurs este coordonată de o comisie, numită prin decizia inspectoratului şcolar general, ce va avea următoarea componenţă: preşedinte – inspector şcolar; secretar – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ în care se desfăşoară proba scrisă – remunerat cu 144 de lei; 6 – 18 membri – inspectori şcolari, directori/adjuncţi; 2 – 6 informaticieni/analişti programatori/ajutori analişti programatori – fiecare remunerat cu 120 de lei; profesori asistenţi (supraveghetori) – şase ore/zi, fiecare remunerat cu 36 de lei pe zi. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, persoana responsabilă cu derularea şi monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este plătită cu 388 de lei. Comisia de evaluare a lucrărilor scrise se va constitui la nivelul fiecărui centru de evaluare, prin decizie a inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă: preşedinte – inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar; profesori evaluatori – câte doi evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 de lucrări scrise – remunerat cu un tarif de 9 lei/lucrare evaluată; al treilea profesor, după caz, remunerat cu 9 lei/lucrare evaluată; 3 – 8 secretari de comisie-cadre didactice din învăţământul preuniversitar – fiecare remunerat cu 180 de lei; 3 – 6 informaticieni, fiecare remunerat cu un tarif de 1,75 lei/lucrare scrisă operată. În situaţia în care preşedintele comisiei de evaluare este un cadru didactic universitar, având cel puţin gradul de lector sau şef de lucrări, acesta este remunerat cu 366 de lei. Pentru contestarea lucrărilor evaluate de comisia de evaluare a lucrărilor scrise, se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general, comisia de soluţionare a contestaţiilor, formată în totalitate din alte persoane decât cele din comisia de evaluare a lucrărilor scrise. Aceasta va avea următoarea componență: preşedinte – inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar; profesori evaluatori – câte doi profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 de lucrări scrise – remunerat cu un tarif de 9 lei/lucrare evaluată; al treilea profesor, după caz, remunerat cu un tarif de 9 lei/lucrare evaluată; 2-4 informaticieni – fiecare remunerat cu 1,75 lei/lucrare operată. Persoanele care fac parte din comisiile prevăzute de acest ordin beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare, transport şi diurnă. Fondurile pentru plata informaticienilor/analiştilor programatori/ajutor analişti programatori care fac parte din comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar sunt asigurate de inspectoratul şcolar. Potrivit calendarului Ministerului Educaţiei, proba scrisă pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate (Titularizare) va avea loc pe data de 20 iulie. Primele rezultate vor fi afişate la 27 iulie, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi, dar şi în cursul zilei de 28 iulie. Acestea vor fi soluţionate în perioada 29 iulie – 1 august, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe 3 august.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here