Cârciumaru: ,,Funcționarii publici rămân în funcţii chiar dacă sunt trimiși în judecată”

575

Senatorul Florin Cârciumaru, președintele Comisiei pentru administrație publică și organizarea teritoriului, a dat raport de admitere propunerii legislative de abrogare a prevederii din Statutul funcţionarilor publici, referitoare la suspendarea de drept a raportului de serviciu pentru un funcţionar la trimiterea sa în judecată. În felul acesta, funcţionarii primăriilor, dar şi ai celorlaltor instituţii publice ale statului, care au fost trimişi în judecată pentru diferite speţe, îşi vor putea continua activitatea în unităţile respective până la stabilirea vinovăţiei acestora.

Art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea 188/1999 propus a fi abrogat prin propunerea legislativă prevede că „raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h)”. Acest articol, la litera h), prevede că poate ocupa o funcţie publică persoana care nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Senatorul Florin Cârciumaru a susţinut propunerea colegilor pentru că, prin Codul muncii (art. 50, lit. g), se prevede că suspendarea de drept a raporturilor de muncă se face numai în cazul arestării preventive şi nu în cazul trimiterii în judecată, pentru „a nu fi discriminare între funcţionarii publici şi restul personalului contractual”. De asemenea, s-a propus şi abrogarea de la art. 86 a alin. (2) şi (3): „În cazul în care funcţionarul public este trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h), persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia publică pe care o deţine. Dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din funcţia publică încetează, iar funcţionarul public respectiv îşi va relua activitatea în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare”.

Prezumția de nevinovăție
Senatorii iniţiatori ai acestui proiect de lege consideră necesară aprobarea acestor modificări pentru a nu mai fi încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie instituit de Codul Penal. În virtutea acestei prezumţii, acela împotriva căruia a fost declanşat un proces penal este prezumat nevinovat până la dovedirea vinovăţiei într-un proces public, cu asigurarea garanţiilor drepturilor de apărare. “Aceste modificări sunt extrem de importante atât pentru functionari, cât şi pentru funcţionarea instituţiilor publice. Toţi cetăţenii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei instituţii publice, indiferent dacă au calitatea de funcţionar public, înalt funcţionar public, personal contractual sau ales local trebuie să beneficieze de tratament egal în faţa legii”, a susţinut Florin Cârciumaru, președintele Comisiei pentru administrație publică și organizarea teritoriului din cadrul Senatului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here