Candidații la Titularizare, așteptați să-și valideze fișele de concurs

530

Cadrele didactice înscrise la concursul de Titularizare sunt așteptate, începând de astăzi, la sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Gorj, pentru a-și valida fișele de concurs.

Validarea înscrierii se va face prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. La nivelul județului Gorj, fișele de concurs pot fi validate în perioada 24 – 27 mai, între orele 09.00 – 15.00, la sediul IȘJ Gorj, conform următorului grafic: 24 mai – limba română, limba engleză, limba franceză, limba germană, limba latină și matematică; 25 mai – fizică, chimie, biologie, istorie, socio-umane, informatică; 26 mai – educație fizică și sport, arte, religie, învățători, discipline tehnice; 27 mai – educatoare, învățământ special, alte discipline (corecturi). Pentru absolvenții promoției 2016/absolvenţii 2016 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, perioada de validare a înscrierii este 14 – 15 iulie 2016. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2016 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenţă/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 20 iulie 2016.

Sute de candidați, înscriși
Anul acesta, la concurs s-au înscris peste 500 de candidați din Gorj. Lista acestora şi graficul privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă se va afişa până la data de 30 mai 2016. Probele practice/orale şi inspecţiile la clasă se vor derula în perioada 30 mai – 1 iulie 2016, iar proba scrisă este programată pe data de 20 iulie 2016. Primele rezultate se vor afişa pe 27 iulie, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi, dar şi în cursul datei de 28 iulie. Acestea vor fi soluţionate în zilele de 29 iulie şi 1 august 2016, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe 3 august.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here