Călinoiu şi-a dat avizul pentru cooptarea în ADIA a noi membri

493

După ce la finele lunii trecute, Consiliul Local Târgu-Jiu a aprobat aderarea a UAT Novaci, UAT Peştişani, UAT Scoarţa şi UAT Turceni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare – ADIA Gorj, ieri, membrii Consiliului Judeţean Gorj au avizat la rândul lor, aderarea acestor localităţi la ADIA. Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean, reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor ADIA Gorj a fost cel care a aprobat includerea celor 4 UAT-uri în asociaţia judeţeană. Prevederile art. 13 din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare “ADIA” GORJ, arată că: “Asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociaților şi cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adițional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociație în numele şi pe seama unității administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz”.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here