Burse de studiu pentru liceenii români în Marea Britanie

405

Liceenii de clasa a X-a a pot studia gratuit un an într-o şcoală din Marea Britanie, prin intermediul programului de burse Programul de burse HMC – Projects in Central and Eastern Europe, organizat de Junior Achievement România. Liceenii interesaţi se pot înscrie în program până la 30 noiembrie 2015.

Programul de burse HMC – Projects in Central and Eastern Europe, organizat de Junior Achievement România, împreună cu Headmasters’ & Headmistresses’ Conference în 13 ţări din Europa Centrală şi de Est, le oferă elevilor de clasa a X-a şansa de a studia gratuit pentru un an, într-o şcoală independentă din Marea Britanie, prin acordarea unei burse care acoperă taxele şcolare, cazarea şi cheltuielile de masă. Programul HMC se adresează elevilor talentaţi, independenţi, buni cunoscători ai limbii engleze, cu performanţe academice deosebite, implicaţi în activităţi extracurriculare şi de voluntariat.

Condiţii de eligibilitate
Elevii interesați de înscrierea la aceste burse trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: să fie înscriși într-o formă de învățământ de nivel liceal, fiind în prezent (anul școlar curent) în clasa a X-a; să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o școală din Marea Britanie; venitul părinților (brut, combinat) pe anul 2015 să nu depășească echivalentul în lei a 30.000 de lire; vârsta elevului trebuie să fie, la 1 septembrie 2016, între 16 ani și 17 ani şi 6 luni – nu pot aplica decât elevii care, la data menționată, nu depășesc vârsta maximă admisă. Data nașterii aplicantului ar trebui să se încadreze între 1.03.1999 și 1.09.2000. Elevii pentru care venitul părinților depășește suma de 30.000 de lire în anul 2015 pot aplica pentru o bursa parțială, urmând aceeași procedură de înscriere.

Două etape de selecţie
Procesul de evaluare implică mai multe etape de selecţie a candidaţilor potriviţi pentru bursă, respectiv trimiterea unui formular de aplicaţie electronic până pe 30 noiembrie (preselecţie) şi participarea la un test de limba engleză şi la un interviu cu reprezentanţii HMC (selecţie finală). Participanții selectați pentru etapa de interviu (care va avea loc la București, la o dată ce va fi anunțată pe site) vor trimite prin poștă sau curier dosarul cu formularul de aplicație și documentele anexă aferente în format fizic (fotocopii ale foilor matricole pentru clasele I-IX – cu semnătura și stampila conducerii instituției de învățământ; scrisori de recomandare din partea a trei profesori pe modelul pus la dispoziție de organizatori – semnate și în plic sigilat; declarație financiară din partea părinților – folosind formularul tip). Informaţii complete despre procesul de aplicare şi condiţiile de eligibilitate pentru elevi pot fi consultate pe site-ul http://www.jaromania.org/elevi/pagini/bursele-hmc. Programul de burse este oferit de Headmasters’ and Headmistress’ Conference, o asociație de școli independente din Marea Britanie. Prin participarea la program, elevii se familiarizează atât cu limba engleză, cât și cu sistemul boarding school, prin care tinerii locuiesc și studiază împreună. Perioada de studii petrecută în Marea Britanie este recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Parcurgerea unor examene de diferență va fi necesară, în funcție de materiile studiate în Marea Britanie. Până în prezent, 57 de elevi români au obţinut o bursă de studiu, iar această experienţă i-a ajutat să îşi îmbunătăţească cunoştinţele de limba engleză şi să îşi dezvolte diverse abilităţi, dincolo de spaţiul academic, implicându-se în activităţi extracurriculare din diferite domenii (cultură, artă, sport s.a.).
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here