Biserica veche din Pocruia e monument istoric

668

800px-RO_GJ_Pocruia_5La 13 ianuarie 1976 când s-au făcut reparaţii la acoperişul bisericii preotului expert V. Udriştioiu a declarat biserica monument istoric construită în anul 1723. Este în partea de nord a satului, în Sectorul Căleşti vecină cu domnul profesor Gh. Călescu care poate vorbi despre istoricul acestui monument istoric şi se poate circula pe şoseaua asfaltată care trece pe la poarta bisericii.

Biserica construită în anul 1723 cu hrauml Sf. Apostol Andrei de către enoriaşii satului, nu are pisanie şi soclul e din piatră de râu cu peripeţii din lemn netencuit cu acoperişul din şindrilă fără turlă.

Pe vechiul amplasament a început construcţia unei noi biserici

Din cauza agenţilor atmosferici şi a timpului îndelungat de când a fost construită, s-a hotărât ca în anul 1934 să fie demontată şi s-a remontată tot în curtea bisericii, dar mai la nord respectându-se planul renovării şi a devizului în valoare de 72 000 lei întocmit de Comisia Monumentelor Istorice şi pe vechiul amplasament a început construcţia unei noi biserici. Când s-a făcut demolarea s-a întocmit inventarul bisericii care s-a dat sub semnătură lui Văcaru Gh. Vasile care era membru al Consiliului Parohial care a conţinut: 2 uşi împărăteşti, 6 icoane cu Sfinţii Îngeri, un prăznicar cu o icoană mică, 13 icoane din tâmplă cu sfinţi, un Sfânt Epitaf, 2 sfetnice din lemn, una icoană mare, 1 steag vechi, 1 pomelnic de lemn din anul 1807, o icoană mai mare a Maicii Domnului cu pruncul în braţe şi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil pictaţi de Ion Zugravu.

Un document din anul 1840 arată că satul Pocruia e pe moşia Sfintei Mânăstiri Tismana, iar Biserica de lemn cu hramul Sfântului Apostol Andrei a fost făcută cu ajutorul enoriaşilor Nicolae Pârjol, Matei Pârgarul, Şerban Călescu, Staicu Pârjol şi logofătul Matei Ipistatul.

În curtea bisericii a fost şi cimitirul satului

450px-RO_GJ_Pocruia_23În biserică se intră printr-o tindă cu pridvor tot din lemn în pronaos printr-o uşă cu o încuietoare ca a vechilor case ţărăneşti. Pardoseala e făcută din cărămidă arsă. În pronaos sunt 2 icoane vechi din secolul XIX – lea pictată de pictorul Ion Zugravu unde e scris anul 1873 şi mai este un steag vechi precum şi Pomelnicul logofătului Matei Brat Ioan epistolul. Mai sunt şi icoane cu praznice şi uşile împărăteşti, Buna Vestire, Solomon şi David, icoane mari cu câte 2 sfinţi. Intrând în altar se vede o masă şi pe pereţi în cuie din lemn sunt puse veşminte vechi ale preoţilor care au slujit la această biserică. În curtea bisericii a fost şi cimitirul satului până în anul 1860 când s-a dat în folosinţă biserica din Vâncaţă în curtea căreia este şi acum bine îngrijit şi modern cimitirul satului.

Dar cu trecerea timpului şi a agenţilor atmosferici în anul 1938 pe când era preot paroh Petre Ceauşu s-au făcut reparaţii la învelitoarea acoperişului şi s-a pus din nou şindrilă din lemn de brad.

Dar şi lemnul cu timpul se deteriorează şi începuse să treacă apa prin acoperiş şi în anul 1997 preotul Viorel Virtici a luat hotărârea să şindrilească din nou acoperişul şi membrii Consiliului Parohial au mers prin sat la enoriaşi, au adunat bani şi au fost aduşi din satul Sohodol meşterii Vasile Tivig, Gheorghe Sarcină şi Nicolae Cârstescu care au confecţionat şindrila şi au pus învelitoare acoperişului. Pe tereneul unde a fost prima biserică la o distanţă de 8 metri de biserica veche s-a construit o nouă biserică cu pereţii din zid şi învelitoarea din tablă tot cu hramul Sfântul Apostol Andrei în a cărei pisanie este scris. Cu vrerea tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Duhului Sfânt s-a zidit din temelie Sfânta biserică cu hramul Sfântul Apostol Andrei din Parohia Pocruia, satul Pocruia, raionul Baia de Aramă, regiunea Oltenia în anii 1934 – 1964 ctitor principal fiind Domnul Ion Andreescu şi soţia sa Marioara, ajutat cu muncă şi cheltuială de credincioşii Parohiei, în timpul păstoriei preotului iconom Petre Ceauşu. S-a sfinţit în ziua de 1 noiembrie 1964 de către I.P.S.S.S.D. Firmilian arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, secretar general al Departamentului fiind Domnul profesor Dumitru Dogaru, protoereu al raionului Baia de Aramă fiind P. C. Preot Virgil Cosmulescu, iar preot fiind Haralambie Argintaru, iar pictori fiind Mihai Bălăşescu din Craiova şi Gheorghe Bărbulescu din Tismana.

Clopotul bisericii turnat pe cheltuiala senatorului Văcaru

oltenia2-holzkirche-pocruiaClopotul bisericii find spart şi auzind această veste, fostul senator Vasile Văcaru a cerut ca clopotul să fie dus la Bucureşti şi pe cheltuiala dumnealui a fost turnat un clopot mai mare care a fost montat iar în curtea bisericii. A rămas tradiţional ca în satul Pocruia în data de 30 noiembrie când în calendar e scris Sfântul Apostol Andrei fiind şi hramul bisericii din Căleşti, preotul face slujba la această biserică, iar în curtea bisericii femeile pun mese pentru a ospăta pe cei care vin din alte sate. La mijlocul satului pe malul drept al râului în punctul numit În Sâlcii este organizat tradiţionalul târg cu tot felul de mărfuri venind negustori atât din judeţul Gorj cât şi din judeţele lomitrofe, întrucât vin cumpărători din mai multe sate. Este socotit că este şi praznicul satului şi vin rude, prieteni ai familiilor la cei care îi aşteaptă cu drag şi vin la cei cunoscuţi şi cei care au venit şi pentru bâlci şi se vor ospăta şi se vor simţi bine unde au mers în vizită. Vin şi lăutari care umblă să cânte pe la casele din sat. În trecut se făceau şi hore, iar la căminul cultural, bal. Acum sunt discotecile care atrag tineretul.

Învăţător pensionar Sandu Ciolacu

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here