Biserica «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena» din Municipiul Târgu-Jiu şi-a sărbătorit hramul! – HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT! – Pe Sfinţii Împăraţi, Constantin şi Elena, îi cinstim astăzi, tocmai în această Duminică sfântă a vindecării orbului din naştere, ca şi noi să-i urmăm în viaţa noastră!

1291

În cadrul «Zilelor Muncipiului Târgu-Jiu», în ziua de 21 iunie 2023, în Duminica a 6-a după Paşti (Vindecarea orbului din naştere) cu participarea ÎPS Părinte, acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Biserica «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena» din reşedinţa judeţului Gorj şi-a sărbătorit hramul, după ce în seara zilei de sâmbătă, pe străzile principale din centrul oraşului s-a desfăşurat procesiunea marcării unei sărbători tradiţionale cu participarea a 200 de preoţi şi a tinerilor îmbrăcaţi în costume populare, a credincioşilor şi a feţelor bisericeşti din cele două protoierii: Târgu-Jiu Nord şi Târgu-Jiu Sud. În ziua hramului bisericii, în prezenţa unui număr de credincioşi din municipiu şi din judeţ, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Mitropolitul Olteniei, împreună cu cei doi protopopi ai celor două protopopiate târgujiene, Pr. Ionel Câmpeanu şi Pr. Marian Mărăcine, cu Părintele Pr. Paroh Vasile Vlădoiu, ajutaţi de un sobor ales de preoţi şi diaconi din suita Înaltului Ierarh al Olteniei! La slujba liturgică au cântat la strană membrii Corului Catedralei Mitropolitane «Sf. Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova, iar, cu acest prilej, diaconul Rusu Alexandru a fost hirotonit preot în Parohia Roşia-Jiu, iar, ipodiaconul Ilie Florin Chişamera a fost prohirisit diacon, urmând să fie hirotonit preot în Ziua Înălţării Domnului. Totodată, Părintele Preot Constantin Sârbu a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor şi i-a fost acordată gramată chiriarhală. Preacucernicul Părinte Protopop Ional Câmpeanu a mulţumit Înaltului Ierarh pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor din municipiul răşedinţă a Gorjului, Preotul Paroh, Părintele Vasile Vădoiu şi-a exprimat bucuria de a-l avea ca oaspete pe Întâistătătorul bisericilor din Oltenia, iar, Părintele Gheorghe Oproiu din Parohia Brătuia a avut cuvinte de apreciere la adresa Mitropolitului Olteniei.

Sfinţii Împăraţi pe care îi cinstim astăzi, sunt cu adevărat «văzători» de Dumnezeu! L-au văzut pe Dumnezeu, L-au urmat şi s-au mântuit”!
În cuvântul de cea mai aleasă învăţătură duhovnicească, sădind în sufletul credincioşilor sămânţa binecuvântată a credinţei dreptmăritoare, Înaltpreasfinţitul Părinte, acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei s-a adresat credincioşilor prin rostirea de suflet: «HRISTOS A ÎNVIAT!», după care a detaliat profundele înţelesuri duhovniceşti ale Evangheliei care ne vorbeşte despre o minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârşit-o cu un orb din naştere. Ideile principale desprinse din cuvântul de învăţătură duhovnicească se referă la faptul că în această Sfântă Evanghelie, vedem mai multe lucruri foarte importante, din care rezultă puterea Lui Dumnezeu! Datorită păcatului omul se îmbolnăveşte, iar, plata păcatului este moartea! Şi nu numai cel care păcătuieşte, dar, şi părinţii transmit copiilor păcatele lor! Întărind aceste idei, Înaltul Ierarh al Olteniei a spus următoarele: ,,Se ştie că din generaţie în generaţie, dacă păcatele nu au fost ispăşite, dacă n-au fost «curăţite» prin pocăinţă, ele se pun pe copii. Sfinţii Apostoli arată că sunt şi lucruri pe care numai Dumnezeu le ştie, care nu sunt o consecinţă a păcatului! Omul acela s-a născut orb, pentru ca Dumnezeu să arate prin acasta, puterea Lui dumnezeiască, iar, cu această minune, Iisus Hristos Îşi arată dumnezeirea sa! El este Creatorul cerului şi al pământului şi iată că numai cu pământ şi cu apă l-a vindecat pe cel orb! Prin orbul în naştere înţelegem pe toţi oamenii din lume care au fost vindecaţi, deci, el este un simbol al nostru, al tuturor celor vindecaţi! Orbul a fost vindecat cu această «alifie» din pământ, pentru că toate sunt binecuvântate prin jertfa Domnului, pentru mântuirea noastră, pentru ispăşirea noastră din robia diavolului. Toate acestea le-a lăsat în Biserică, Mântuitorul Hristos, El nu Şi-a păstrat nimic pentru Sine, iar, dacă l-a vindecat pe cel orb, în mod sigur că ne vindecă şi pe noi, prin Taina Sfântului Maslu, când suntem unşi cu ulei sfinţit, în numele Domnului Iisus Hristos şi prin chemarea Duhului Sfânt. Astfel, mădularele noastre sunt sfinţite şi noi ne vindecăm pentru bolile noastre sufleteşti şi trupeşti! Sfântul Evanghelist Ioan arată că porunca Lui Dumnezeu este Lumină, pentru că orbul este luminat de porunca şi de cuvântul Domnului. Vedem că ungerea acestui bolnav cu tină înmuiată cu salivă, şi apoi, cel vindecat se spală cu apa care înlătură întinăciunea, care spală orbirea. Cel vindecat mărturiseşte şi vorbeşete despre vindecarea lui, deci, etapa propovăduirii şi a vestirii minunilor lui Dumnezeu! Prin săvârşirea minunii este arătată puterea Lui Dumnezeu! Toate acestea le găsim în Taina Sfântului Botez! Atunci, copilul este uns cu ulei sfinţit şi apoi este spălat de toată suferinţa şi se îmbracă în haina luminii, devenind vestitorul Lui Dumnezeu! Orbul are curajul să stea înaintea mai marilor sinagogii, ca să povestească cele ce s-au petrecut! Taina Sfântului Botez, ne face mărturisitori ai Lui Dumnezeu şi purtători ai Lui Dumnezeu! Cel vindecat devine mărturisitor şi vestitor al Lui Iisus Hristos şi în acest fel s-a împărtăşit de vederea Lui Dumnezeu! Atunci, Dumnezeu i se descoperă ca vindecător, ca Dumnezeu Care a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi! ,,Crezi, tu, că Eu sunt Fiul Lui Dumnezeu?”, iar, cel vindecat răspunde: «Cred, Doamne!». Aceste cuvinte le rostim şi noi la Sfânta Împărtăşanie! «Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Care ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu!». Evanghelia de astăzi prezintă pe scurt şi sintetic «pagina» vieţii noastre, a Botezului, a Sfintei Mirungeri şi a Sfintei Împărtăşanii! Prin această minune, Mântuitorul Hristos ne dovedeşte cum Se arată în faţa noastră, cum Se luminează în faţa noastră, ca să ne dea posibilitatea să intrăm în Împărăţia Lui Dumnezeu! Cu adevărat, orbul L-a văzut pe Dumnezeu, a crezut în El, s-a vindecat şi a devenit ucenic al Mântuitorului Iisus Hristos! De aici, mai putem constata şi «boala» necredinţei, foarte dăunătoare omului, pentru că fariseii, deşi au văzut multe minuni săvârşite de către Mântuitorul Hristos, totuşi, n-au crezut! Au mers până acolo încât să-l dea afară, tocmai, pentru că spunea adevărul! Deci, orbirea sufletească este un păcat şi în acelaşi timp o boală a omului păcătos şi chiar o boală a societăţii noastre! Că de multe ori, noi vestim adevărul în Biserică, şi sunt puţini care pătrunşi de acest adevăr, îl poartă cu sfinţenie în sufletele lor şi în casele lor! De multe ori, spunem adevărul că Dumnezeu este viu şi prezent, dar, nu suntem ascultaţi, ci, dimpotrivă, suntem batjocoriţi, suntem condamnaţi, suntem dispreţuiţi şi suntem alungaţi! Acest lucru înseamnă că Evanghelia de astăzi este prezentă şi actuală în lumea contemporană! Că mulţi văd şi puţini înţeleg! Că ochi au, şi nu văd, urechi au, şi nu aud! Avem nevoie de vindecarea ochilor noştri sufleteşti, iar, această vindecare este absolut necesară! Spre exemplu, Sfântul Constantin cel Mare, care credea în Hristos, însă, avea nevoie de o «probă» a existenţei Lui Dumnezeu şi a puterii Sale, pentru că a fost luminat în sufletul său curat, prin acea arătare a Sfintei Cruci pe cer, cu acel înscris: «Cu acest semn, vei învinge!». Şi noi, avem această putere a Sfintei Cruci, iar, Sfântul Constantin a primit această putere dumnezeiască şi l-a biruit pe vrăjmaş! Dumnezeu ne-a dat această «armă» care este Sfânta Cruce, cu care luptăm împotriva diavolului, că se îngrozeşte şi se cutremură la vederea ei! Sfinţii Împăraţi pe care îi cinstim astăzi, sunt cu adevărat «văzători» de Dumnezeu! L-au văzut pe Dumnezeu, L-au urmat şi s-au mântuit, de aceea, îi cinstim cu mare evlavie în Biserica noastră, pentru că sunt strămoşii noştri, care ne-au învăţat credinţa noastră ortodoxă, ne-au ajutat prin edictele lor, iar, de atunci, credinţa creştină a fost liberă în Imperiul Roman. Şi de atunci, biserici şi mănăstiri s-au construit, s-au făcut preoţi şi episcopi care să ducă «mesajul» Mântuitorului Hristos, învăţătura Sa la toate neamurile! Pe aceşti Sfinţi Împăraţi, Constantin şi Elena, îi cinstim astăzi, tocmai în această Duminică sfântă a vindecării orbului din naştere, ca şi noi să-i urmăm pe aceşti sfinţi, în viaţa noastră şi în tot ceea ce facem noi! Mulţumim Lui Dumnezeu pentru această sfântă zi, pentru această Sfântă Liturghie şi îi felicităm pe toţi cei care poartă numele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, pe Părintele Constantin, care s-a învrednicit să primească rangul de iconom stavrofor, cel mai înalt din rânduiala noastră bisericească! Felicităm pe Părintele Protopop (Ionel Câmpeanu n.n.), pe Părintele Vlădoiu, vă felicităm şi pe dumneavoastră, şi Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, să vă dea sănătate şi lumină duhovnicească din Lumina Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Amin”. În după-amiaza zilei Sărbătorii «Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena», Înaltpreasfinţitul Părinte, acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a pus piatra de temelie a Bisericii cu Hramul «Sfântul Cuv. Irodion de la Lainici», situată în Municipiul Târgu-Jiu, pe strada Jiului, la care, aşa cum ne-a precizat Părintele Protopop Marian Mărăcine, se vor ruga credincioşii din Calea Severinului şi zona «Meteor».
HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here