Biroul pentru Imigrări Gorj, la ceas de bilanţ

622

Biroul pentru Imigrări al judeţului Gorj a desfăşurat pe parcursul anului 2014, o serie de activităţi, potrivit competenţei, obţinând rezultate pe principalele linii de activitate, respectiv pe linia admisiei în România, pe linia reglementării dreptului de şedere temporară/termen lung al cetăţenilor străini şi înregistrarea/acordarea rezidenţei permanente cetăţenilor europeni aflaţi pe raza judeţului şi pe linia combaterii migraţiei ilegale şi a muncii la negru a străinilor.

Pe linia admisiei în România, în cursul anului 2014, la Biroul pentru Imigrări Gorj au fost înregistrate şi analizate un număr total de 21 de invitaţii, depuse de persoane fizice/juridice pentru străini din state cu potenţial migrator, dintre care 13 invitaţii în scop de vizită şi opt invitaţii în scop de afaceri, cetăţenii străini invitaţi provenind din Bangladesh (1), China (1), India (5), Irak (6), Maroc (1) şi Tunisia (7). De asemenea, au fost eliberate un număr de 8 avize de angajare pentru străini din state terţe, la solicitarea unor angajatori (persoane fizice/juridice) cu domiciliul/sediul în judeţul Gorj. În baza avizelor de angajare emise, străinii au obţinut vize de lungă şedere în scop de angajare în muncă de la ambasadele/consulatele României din străinătate şi au intrat în România solicitând eliberarea permiselor de şedere în scop de muncă.
Pe linia reglementării dreptului de şedere temporară/termen lung al cetăţenilor străini şi înregistrarea/acordarea rezidenţei permanente cetăţenilor europeni aflaţi pe raza judeţului, în 2014 a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi emiterea unui număr de 101 permise de şedere, din care 97 pentru şedere temporară şi 4 pentru şedere pe termen lung.
Cetăţenii U.E./S.E.E. şi Confederaţiei Elveţiene au depus un număr de 72 de cereri, fiind eliberate 69 de certificate de înregistrare şi două cărţi de rezidenţă.

Zeci de cetăţeni străini, obligaţi să părăsească teritoriul ţării
Activitatea desfăşurată pe linia combaterii migraţiei ilegale şi a muncii la negru a străinilor are la bază cooperarea interinstituţională între Inspectoratul General pentru Imigrări şi celelalte structuri de Ordine şi Siguranţă Publică: Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General de Jandarmi, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, dar şi cu structuri guvernamentale: Inspecţia Muncii din cadrul Ministerului Muncii. În acest sens, au fost încheiate protocoale care stabilesc un cadru legal pentru desfăşurarea acţiunilor comune în domeniul combaterii migraţiei ilegale şi a muncii la negru a străinilor. Astfel, în anul 2014, în urma activităţilor specifice, au fost dispuse măsuri de îndepărtare de pe teritoriul României pentru un număr de 29 de cetăţeni străini aflaţi în situaţii ilegale, cărora le-au fost emise decizii de returnare, fiind obligaţi să părăsească de bunăvoie teritoriul României, în termenul acordat. De asemenea, pentru un cetăţean străin, a fost aplicată interdicţie de intrare în România pentru o perioadă de 2 ani şi 6 luni. Totodată, în perioada de referinţă, au fost constatate şi aplicate 68 de sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale privind regimul străinilor în România, cuantumul amenzilor fiind în sumă de 5350 lei.

Peste 200 de cetăţeni străini cu drept de rezidenţă în Gorj
La sfârşitul anului 2014, în evidenţa Biroului pentru Imigrări Gorj se aflau un număr total de 210 de cetăţeni străini din state terţe, care beneficiază de un drept de rezidenţă după cum urmează: 23 străini cu drept de şedere pe termen lung; 17 străini cu rezidenţă temporară în scop de studii; 140 străini cu rezidenţă temporară în scop de reîntregirea familiei, fiind membrii de familie ai unor cetăţeni români; 19 străini cu rezidenţă temporară pentru angajare în muncă; 11 străini cu rezidenţă temporară în alte scopuri. Pe cetăţenii, majoritatea străinilor o reprezintă cetăţenii moldoveni (68) urmaţi de cetăţenii turci (22) şi cei sârbi (15), iar restul alte cetăţenii. De asemenea, în evidenţa Biroului pentru Imigrări Gorj figurează un număr de 297 cetăţeni U.E./S.E.E./Confederaţia Elveţiană, dintre care 17 rezidenţi permanenţi şi 280 rezidenţi temporari. Majoritatea cetăţenilor U.E. o reprezintă cetăţenii italienii (130), urmaţi de cetăţenii spanioli ( 27 ) şi cei austrieci (21) şi alte cetăţenii. Activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări constituie un serviciu public şi se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. Numerele de telefon ale Biroului pentru Imigrări Gorj la care cetăţenii pot suna pentru orice aspecte legate de regimul juridic al străinilor sunt: 0253/207738, 0253/207895 şi fax: 0253/207883. De asemenea, pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al I.G.I: http://igi.mai.gov.ro. Biroul pentru Imigrări Gorj îşi propune, pentru perioada următoare, ca prin activitatea desfăşurată de către poliţişti să vină în întâmpinarea aşteptărilor cetăţenilor străini şi să îmbunătăţească continuu modul de relaţionare cu aceştia.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here