Bilanţul serviciilor publice din subordinea Instituţiei Prefectului-Judeţul Gorj

472

Reprezentanţii Prefecturii Gorj au realizat, în colaborare cu mai multe instituţii din judeţ, bilanţul activităţii deconcentratelor pe anul 2013. De asemenea, a fost elaborat şi Planul de acţiuni şi obiective cuprinse în Programul de guvernare 2013 -2016. La şedinţa Colegiului Prefectural, care a avut loc, miercuri la Prefectura Gorj a fost prezentat raportul privind Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Gorj în anul 2013 a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2013-2016. Instituţia Prefectului a monitorizat pe parcursul anului anterior realizarea obiectivelor propuse în plan.

În acest sens, structura de specialitate a solicitat, trimestrial, instituţiilor responsabile informaţii privind stadiul realizării obiectivelor propuse. S-au remarcat câteva disfuncţionalităţi în procesul de monitorizare, ce au constat în: netransmiterea de către instituţiile responsabile a rapoartelor trimestriale solicitate; nerespectarea termenului limită stabilit pentru transmiterea informaţiilor; nerespectarea condiţiilor de formă şi de fond, în special în ceea ce priveşte raportarea doar a acţiunilor cuprinse în Planul aprobat în cadrul Colegiului Prefectural, şi nu a tuturor acţiunilor desfăşurate la nivelul instituţiei; raportarea parţială a acţiunilor propuse.
În sectorul agricultură, “din cele 148 de acţiuni propuse de A.P.I.A. – Centrul Judeţean Gorj, Direcţia pentru Agricultură Gorj, O.S.P.A. Gorj, D.S.V.S.A. Gorj, 18 acţiuni au fost realizate parţial (de exemplu: arhivarea dosarelor SAPS (Schema de Plată Unică pe Suprafaţă) aferente campaniei 2012; verificarea prin sondaj a respectării conformităţii îngrăşămintelor chimice produse, depozitate şi comercializate în România; verificarea folosirii sării iodate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie; realizarea Planului Cifric din cadrul Programului de Supraveghere şi Control în domeniul Siguranţei Alimentelor de origine animală şi non animală în anul 2013)”, se arată în comunicatul de presă.
Tot pe parcursul anului trecut Direcţia Silvică Gorj, S.G.A. Gorj, O.C.P.I. Gorj, din cele 29 de acţiuni propuse, doar 3 acţiuni au fost realizate parţial.
“De exemplu: recepţionarea proiectului de înregistrare sistematică în cadastru şi cartea funciară a imobilelor din comuna Bustuchin; verificări şi analiză din punct de vedere al gospodăririi apelor pentru construcţii reţele de canalizare şi staţii de epurare ape uzate noi, 6 acţiuni nefiind demarate (respectiv recepţionarea proiectului de înregistrare sistematică în cadastru şi cartea funciară a imobilelor din comunele Runcu, Baia de Fier, Ţînţăreni, Logreşti, Padeş şi Berleşti). S-au înregistrat şi depăşiri ale indicatorilor propuşi (de exemplu, pentru obiectivul Valorificarea principalului produs al pădurii – lemnul, dar şi a celorlalte produse accesorii)”, este menţionat în document.

Cultură şi Educaţie
Din cele 31 de acţiuni propuse de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj şi Primăria municipiului Târgu-Jiu, două acţiuni au fost parţial realizate. Este vorba despre verificarea în teren a stării de conservare a patrimoniului imobil şi a bunurilor culturale mobile susceptibile a face parte din patrimoniul cultural naţional, iar 5 acţiuni aferente obiectivului Sprijinirea procesului de promovare culturală a judeţului Gorj nu au fost realizate. În ceea ce priveşte sectorul educaţional, din cele 35 de acţiuni propuse de I.S.J. Gorj şi Primăria municipiului Târgu-Jiu, pentru 2 acţiuni (respectiv amenajare stadion – Cartier Preajba şi campus şcolar Grup Şcolar cartier Bârseşti) termenul de realizare a fost prelungit până în trimestrul al IV-lea 2014. De asemenea, o acţiune a fost realizată parţial (privind rata de cuprindere în programul „A doua şansă” care a fost de 80%).

Arierate, recuperate
În ceea ce priveşte activitatea finanţelor din cele 26 de acţiuni având ca responsabili Garda Financiară Gorj, D.G.F.P. Gorj şi D.J.A.O.V. Gorj, la finele anului 2013 pot fi evaluate rezultatele a 19 acţiuni. Asta şi din cauza desfiinţării Gărzii Financiare. O acţiune a fost realizată parţial (reducerea arieratelor la bugetul general consolidat; obiectiv stabilit de ANAF de realizat la 31.12.2013: 49.597,4 mii lei; arierate recuperabile, din categoria arieratelor aflate în sold la finele anului precedent de raportare, înregistrate la 31.12.2013: 15.243,37 mii lei.

Peste 400 de infracţiuni stradale
“Cele 88 de acţiuni propuse de I.P.J. Gorj, I.J.J. Gorj, I.S.U. Gorj şi care au avut ca finalitate asigurarea securităţii şi siguranţei cetăţeanului, au fost realizate. În acest scop, instituţiile responsabile au acţionat pentru combaterea infracţionalităţii de toate tipurile şi soluţionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă. Ca şi realizări menţionăm: în anul 2013 au fost sesizate 409 infracţiuni stradale, cu 14,28 % mai puţin decât în anul 2012; numărul infracţiunilor comise în şcoli şi în afara acestora în care au fost implicaţi elevi a scăzut cu 15% faţă de anul 2012”, se mai precizează în raport.

Mediu
Din cele 61 de acţiuni având ca responsabili A.P.M. Gorj, G.N.M. – Comisariatul Judeţean Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, Primăria municipiului Târgu-Jiu, două acţiuni aferente obiectivului specific Dezvoltarea durabilă a oraşelor – Achiziţii publice verzi, au fost reportate pentru anul 2014 (respectiv completarea sistemului clasic de producere apă caldă menajeră cu panouri solare la unităţile de învăţământ; instalarea sistemelor de încălzire ce utilizează surse regenerabile la unităţi de învăţământ), 4 acţiuni au fost realizate în procent de 90%, alte 4 acţiuni fiind în curs de realizare (întocmirea unor situaţii privind stadiul de conservare al speciilor strict protejate din judeţ; canalizare menajeră Iezureni-Romaneşti –8,7 km realizaţi; canalizare menajeră zonele periurbane Drăgoeni-Preajba şi Slobozia-Bârseşti-Ursaţi-Polata pentru care au fost întocmite documentaţiile tehnico-economice).

O acţiune nerealizată la CJP Gorj
Cele 61 de acţiuni orientate spre ocuparea forţei de muncă, pensii, asistenţă socială, protecţia familiei şi a copilului, având ca responsabili A.J.O.F.M. Gorj, A.J.P.I.S. Gorj, I.T.M. Gorj, Casa Judeţeană de Pensii Gorj, Primăria municipiului Târgu-Jiu, au fost complet sau parţial realizate. Astfel, în contextul economic actual, indicatorii de performanţă asociaţi obiectivului specific Implementarea Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, constând în măsuri pentru ocuparea unui număr de 6.200 locuri de muncă au fost fie mai mici, fie mai mari decât cei propuşi; pe ansamblu, obiectivul a fost realizat.
Una dintre acţiunile nerealizate este scăderea la C.J.P. Gorj a debitelor rezultate din plăţi necuvenite; în fapt, s-a înregistrat creşterea acestora cu 15,3%.

Sănătate
D.S.P. Gorj, C.J.P.C. Gorj şi Consiliul Judeţean Gorj au realizat total sau parţial cele 74 de acţiuni propuse în direcţia supravegherii şi controlului bolilor, protejării sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, a aplicării efective a legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, a infrastructurii de sănătate. Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate s-a realizat prin implementarea unor proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile de către Consiliul Judeţean Gorj, respectiv “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu” şi “Extindere şi dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă – Dobriţa”.
A.B.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here