Bani pentru nouă biserici şi mănăstiri, de la Consiliul Judeţean

563

Consilierii judeţeni au aprobat, în cadrul şedinţei din 30 septembrie, o hotărâre privind alocarea de fonduri pentru mai multe biserici şi mănăstiri din judeţul nostru. Este vorba de 250.000 de lei, din bugetul general al judeţului.

Consiliul Judeţean (CJ) Gorj a repartizat mai multor unităţi de cult suma de 250.000 de lei, prevăzută în bugetul propriu general al judeţului Gorj, pentru anul 2016. Primesc bani de la CJ Mănăstirea din Strâmba Jiu, din Turceni, pentru schimbarea învelitorii din tablă şi Biserica din Borăscu, pentru restaurare pictură. Va fi alocată suma de 90.000 de lei pentru construirea unei biserici noi în Târgu-Jiu, în cadrul Parohiei „Sfântul Nifon“ şi 40.000 de lei pentru construirea unei aducţiuni de apă şi montare hidranţi la Mănăstirea Polovragi, precum şi lucrări de consolidare, refacere picturi, realizare împrejmuiri la Bisericile din Stoiniţa, comuna Stoina, Coşteni, oraşul Tismana. Bani vor mai fi alocaţi Bisericii din Drăguţeşti, lăcaşului de cult din Curtişoara, oraşul Bumbeşti-Jiu, şi Bisericii din Celei, oraşul Tismana.

24 de solicitări de la unităţile de cult
La nivelul Unității Administrativ Teritoriale – județul Gorj s-au înregistrat 24 de solicitări (dosare), depuse de către unitățile de cult de pe teritoriul județului Gorj, prin care se cere sprijin financiar pentru construirea de noi biserici, consolidarea și restaurarea celor existente, conservarea picturilor murale etc. „În vederea respectării prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, și a prevederilor HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, o comisie constituită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 456 din 8.05.2015, a realizat o analiză preliminară a celor 24 de dosare, depuse la Registratura Consiliului Județean Gorj, de către unitățile de cult și a rezultat că 19 dosare îndeplinesc condițiile impuse de art. 14, alin. (1) din Normele metodologice invocate mai sus. Potrivit Art. 15, alin. 1, lit. i) din HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, unităţile de cult cărora le va fi acordat sprijin financiar nerambursabil au obligaţia de a depune documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor primite de la Consiliul Judeţean Gorj, în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia. Prin adresa nr. 2265 din 23.09.2016, înregistrată la Consiliul Județean Gorj nr. 12108 din 27.09.2016, Mitropolia Olteniei a transmis lista cu cele nouă unități de cult din județul Gorj, propuse pentru a primi sprijin financiar în anul 2016, din partea Consiliului Județean Gorj. Propunerile transmise de Mitropolia Olteniei se încadrează în prevederile OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, astfel cum a rezultat și din procesul-verbal de analiză efectuată de către comisia constituită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 456 din 8.05.2015. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea repartizării pe unități de cult a sumei de 250.000 de lei, prevăzută cu această destinaţie în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2016“, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean privind alocarea fondurilor pentru cele nouă unităţi de cult.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here