Bani pentru crescătorii de porcine

470

Guvernul a aprobat în urmă cu câteva zile schema de ajutor de minimis în sectorul zootehnic prin care se acordă, la achiziţionare, o sumă de maxim 3.000 lei/cap vieruş din rasă pură sau hibrid, maxim 1.100 lei/cap scrofiţă din rasă pură şi maxim 600 lei/cap scrofiţă hibridă. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare. Beneficiarii acestei scheme de la nivelul judeţului Gorj pot fi întreprinderile din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare.
Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii din judeţ trebuie să întocmească cereri pe care le depun până la data de 5 decembrie 2016 la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Gorj. Sumele reprezentând ajutorul de minimis se plătesc începând cu data de 15 decembrie 2016.
Resursele financiare sunt de 13,5 milioane lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016. Dacă în urma centralizării solicitărilor transmise de Direcţiile pentru agricultură judeţene, sumele solicitate în cadrul schemei de ajutor de minimis depăşesc valoarea alocată acestei scheme, Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale determină procentul de diminuare a acestora, care se aplică tuturor solicitanţilor, pentru a nu se crea discriminări în rândul beneficiarilor.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here