Bani pentru calculatoare

608

Elevii și studenții, ce provin din familii cu venituri reduse, vor fi ajutați și anul acesta de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice să-și achiziționeze calculatoare. Cei care doresc să primească acest ajutor au termen până pe 21 aprilie să depună cereri în acest sens.

Programul „EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2016. Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 de lei pe membru de familie. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

Cererile se depun până pe 21 aprilie
Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere pe care o depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul. Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul “EURO 200” se va face până în data de 21 aprilie 2016. Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, conform legislației în vigoare. Anul trecut, 240 de elevi din Gorj au beneficiat de acest sprijin financiar. La nivel național, numărul beneficiarilor a fost de aproximativ 17.000. Programul ”Euro 200” se derulează începând cu anul 2004; în cei zece ani de aplicare a „Euro 200” au beneficiat de acest program peste 281.000 de elevi și studenți.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here