Bălăneşti 2017, în cea de-a doua zi a Simpozionului ştiinţific: «ION POPESCU-VOITEŞTI savant geolog» (1876-1944)

764

În ziua de 18 noiembrie 2017, în organizarea Primăriei Comunei Bălăneşti și a Şcolii Gimnaziale «Ion Popescu-Voiteşti», a Asociaţiei «Salvaţi Identitatea Satului», această asociaţie incluzând cadre didactice şi oameni de cultură din Judeţul Olt-Romanaţi, în colaborare cu Universitatea «Constantin Brâncuşi», cu Primăria Târgu-Jiu şi Consiliul Judeţean Gorj, la Căminul cultural din Bălăneşti s-a desfăşurat o impresionantă şi bogată «lecţie» de educaţie patriotică, prilejuită de comemorarea celor 141 de ani de la naşterea marelui savant român, ION POPESCU-VOITEŞTI, cel care a atribuit numelui propriu chiar numele satului său natal.

“Cărăm toată viaţa pe tălpi «geografia» locului natal”
În acest fel, sâmbătă, 18 noiembrie 2017, într-o zi umedă şi ploioasă de toamnă, sala de festivităţi a Căminului cultural s-a dovedit neîncăpătoare pentru a da viaţă unei atmosfere care a excelat prin bucuria reîntâlnirii în jurul unui nume mare al ştiinţei geologiei din ţara noastră, iar, aşa cum sublinia d-l Primar, Ovidiu Pungan: “În fiecare an, de când avem simpozionul acesta, aria lui s-a extins tot mai mult. Cărăm toată viaţa pe tălpi geografia locului natal! Satul ne este rădăcina şi temelia! Mulţumesc celor care au avut curajul de a fi consecvenţi în susţinerea acestui simpozion!”. Din partea oficialităţilor judeţului şi ale Municipiului Târgu-Jiu, d-l vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Gheorghe Nichifor, a precizat: “Sunt mulţi omeni care domină istoria acestui spaţiu în nemurire, aşa cum este cazul savantului şi cercetătorului Ion Popescu-Voiteşti, căruia trebuie să-i ţinem vie flacăra nemuririi”, iar d-l viceprimar Adrian Tudor a subliniat că: “Marcăm acest eveniment şi pentru generaţiile care vor urma, deoarece Ion Popescu- Voiteşti este un reper pentru cei care vin după noi. Spiritul plin de lumină al înaintaşilor să fie o călăuză pentru noi. Nu vă costă nimic, dragi tineri, să vă iubiţi ţara, iar, dacă nu vă iubiţi ţara, vă costă totul”! Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Gămăneci a ţinut să aprecieze că: “Azi sărbătorim un eveniment care se leagă de viaţa unei personalităţi remarcabile, fiu de seamă al Comunei Bălăneşti, care completează galeria personalităţilor ştiinţifice din ţara noastră”, iar domnul profesor, Sorin Băluţoiu, directorul Şcolii Gimnaziale Bălăneşti, după ce a menţionat că elevii săi au pregătit programul unui montaj literar-muzical de înaltă ţinută pentru marcarea evenimentului, a dorit să le spună celor prezenţi că “Ion Popescu-Voiteşti, nu a fost doar un mare savant, dar şi un om cu un caracter deosebit, pentru că a ştiut să treacă mereu cu fruntea sus peste problemele vieţii şi peste durerile omeneşti”, fapt reflectat şi în cadrul unui film evocator despre viaţa savantului. În cuvintele sale, domnişoara Teodora Tomescu, secretarul general al Ligii studenţilor din UCB Târgu-Jiu a exprimat dorinţa tinerilor studenţi de a-l avea ca model pe Ion Popescu-Voiteşti, iar tatăl studentei, d-l Cristian Tomescu a menţionat că “Ion Popescu-Voiteşti a făcut istorie, iar astăzi, trebuie să ne aducem aminte de inestimabila valoare a unui om cu care ne mândrim şi care ne ajută să restituim istoriei un «tezaur» al ştiinţei”!

“Ion Popescu-Voiteşti ne-a lăsat aici casa şi sufletul său”
Domnul Valter Loga, Preşedinte al Asociaţiei «Cultul Eroilor», a felicitat autorităţile locale pentru modul ireproşabil în care au organizat sărbătorirea evenimentului, spunând că: “Aici este locul în care trebuie să marcaţi mereu acest eveniment! Satul este cel care a dat viaţă întregii naţiuni române. Ion Popescu- Voiteşti şi-a pus amprenta asupra modului în care trebuie să ne mândrim că suntem români! Rămâneţi drepţi în activitatea dumneavostră”, a încheiat vorbitorul, iar din partea aceleiaşi Asociaţii mai sus amintite, domnul Ion Toropu a ţinut să precizeze că: “Dacă vom fi dezbinaţi, putem fi uşor înfrânţi, numai uniţi vom fi puternici”. În spiritul acestei ultime sublinieri, să menţionăm caracterul solemn şi evocator al filmelor realizate de către d-l Viorel Călugăru şi prezentate de către profesorii din Olt-Romanaţi, ca să nu mai vorbim şi despre cântecele de legendă interpretate de un copil şi elev foarte talentat, Laurenţiu Cristian Nicolae, din acest judeţ. Cu sufletul rămas în rândul «fiilor satului», domnul Grigore Haidău, a mulţumit Universităţii «Constantin Brâncuşi», tuturor instituţiilor implicate în desfăşurarea evenimentului, “pentru strădania de a-l aşeza pe Ion Popescu-Voiteşti în locul pe care îl merită”, iar în continuare, fostul primar al Comunei Bălăneşti, d-l Ion Morie, a ţinut să spună: “Cuvintele mele pălesc, dar, mă bucur că omagierea marelui nostru consătean se face atât de frumos, pentru că Ion Popescu-Voiteşti ne-a lăsat aici casa şi sufletul său! Pe «scena» vieţii fiecăruia dintre noi sunt lumini şi umbre, iar azi mă bucur că ne onorează cu prezenţa şi oameni din alte localităţi”, a spus cu vădită emoţie d-l Morie, pentru ca în finalul sărbătorii, secretarul Primăriei Comunei Bălăneşti, domnul Cristian Horhoianu, un spirit subtil şi plin de farmec, să le spună tuturor celor prezenţi: “Din valuri de nelinişti pământene/ Spre valuri de linişti cereşti, a dat mulţi oameni de valoare Comuna Bălăneşti”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here