Avanpremieră la Simpozionul Naţional – Satul Rromânesc – Sat European

342

Moştenirea dr. Gheorghe Gârdu
Ca un strop de aducere aminte, deloc inclus în programele manifestărilor culturale organizate, an de an, la Arcani – o comună cum multe nu-s în Gorj şi România, comparabilă doar cu Runcu, aş zice eu, duminică şi lunea ce urmează se desfăşoară a XXIII-a ediţie a unui simpozion pornit de regretatul dr. Gheorghe Gârdu. Un ilustru personaj asupra căruia merită să revenim. Spre lauda lor, autorităţile comunei Arcani asigură continuitate acestui simpozion, duminică fiind primirea invitaţilor şi cazarea, la Arcani.

Alocuţiunile organizatorilor
Firesc, ca gazdă, primul va vorbi primarul reales al comunei Arcani, ing. Vasile Popescu. Nelipsit, ca şi la trecutele ediţii, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, dr.ing. Ion Călinoiu, un valoros agronom şi politician care îşi va prezenta opiniile despre soarta localităţilor rurale în Uniunea Europeană. Va fi urmat de scriitorul Ion Cepoi, preşedintele CJCPCT Gorj şi de profesorul şi scriitorul Dan Pupăză, arcănean şi fost viceprimar liberal al comunei.
Ce cărţi şi reviste se vor lansa? Gorjeanul şi universitarul de Bucureşti, Grigore Zmeu le oferă cititorilor şi, mai ales, filosofilor un „Zâmbet tras pe roată”, o carte apărută la Editura „Academica Brâncuşi”, Târgu-Jiu – 2012. În calitate de autor, dar şi de editor prolificul universitar din Urbea lui Brâncuşi -. Ion Popescu Brădiceni lansează atât „Ritualurile morţii şi înmormântării în Gorj”, volumul II, Editura CJCPCT Gorj, ediţie îngrijită de prof. Dan Pupăză şi „Titu Rădoi – Restituiri necesare”, Editura Scrisul Românesc, Craiova – 2012. Neobositul Dan Pupăză scoate „Muzeul Arcani – În documentele vremii”, Ed. CJCPCT Gorj – 2012. Moderatorul primei părţi, anunţate până acum, este nimeni altul decât discretul Ion Cepoi, acela care va vorbi despre Revista „Crinul Satelor”, Ed. CJCPCT Gorj – 2012 şi despre numărul 3 al hebdomadarului „Portal MĂIASTRA”, Ed. CJCPCT Gorj.

Comunicări ştiinţifice, partea întâia, cea densă
Se va începe cu eseul „Prezent şi viitor în cultura satelor” al prof.univ.dr. Grigore Zmeu, cum spuneam, gorjean cu buletin de Bucureşti. Îl continuă o mai veche participantă, de pe meleaguri bistriţean-năsăudene, prof. Ana Filip, cu lucrarea „Salva, prima comună membră a ASTRA din 1861”, apoi prof.dr. Petru-Demetru Popescu, din Bucureşti, care va conferenţia despre „Diplomaţi români în epoca modernă”. Evident, nu mă pot hazarda cu vreo afirmaţie asupra conţinutului subiectului. Numai că, la fel ca şi anul trecut, am avut reţineri asupra sintagmelor reunite „Satul românesc – sat european”, nu doar eu, ştiut fiind că prin occident satele ori au dispărut şi sunt nişte aşezări rurale cu toate condiţiile oferite de oraşe, fie satele nu mai există deloc. Ca, de pildă, în Germania. Scriitorul Geo Călugăru, bucureştean cu muiere din Gorj, susţine comunicarea: „Mişcările culturale din mediul rural, nu doar momente de emancipare socială”. Octavian Andriţoiu, inginer bucureştean dar cu nume de sorginte gorjenească va face o „Pledoarie pentru autenticitate”, iar gorjeanul adoptat de capitală – prof.univ.dr. Gheorghe Ţiclete se dedă la o lecţie despre „Educaţia morală şi repercusiunile ei în societate”. Din Aninoasa Gorjului, prof. Virgil Cercelaru face o descriere completă asupra a ceea ce domnia sa numeşte „Mişcările culturale din valea Gilortului de Jos”. Prima parte a sesiunii de comunicări va fi moderată de Gheorghe Ţiclete. Normal, cum tot vom fi cu toţii la Arcani, va fi vizitat şi Muzeul „prof. George Pupăză”, primul muzeu sătesc din România.

Cei din urmă, vor fi cei dintâi
Mă refer, la aceia care vor susţine comunicările domniilor lor, în a doua parte a simpozionului, cea moderată de scriitorul şi universitarul octogenar Grigore Zmeu. Lapidar, este vorba despre: Claudia Voiculescu, scriitoare din Bucureşti, cu „Satul românesc, transmiţător peren al valorilor sale”; Preotul Ion Popescu, din Albenii de Gorj – „Suferinţele familiei contemporane ca urmare a lipsei de cultură şi de credinţă”; prof. Gheorghe Călescu, un gorjean ce va pune punctul pe i cu „Începuturile învăţământului şi evoluţia lui, în satul Pocruia Gorj”, ce va stârni controverse; jurnalistul şi poetul Ion Filipoiu, gorjean transplantat la Bucureşti, mai întâi pe unde Radio şi abia apoi în litera tipărită cu „Societatea culturală luceafărul şi Muzeul sătesc Vlad Dracul din Zorleşti-Gorj”; Prof.univ.dr. Ion Mocioi, din Târgu-Jiu va face o plângere scrisă şi orală despre satul natal în „Moara de la Găleşoaia”; Dumitru Dănău ne va conferenţia, cu patos şi patriotism local, ceva din tainele „Cenaclului literar-artistic Murmurul Jaleşului”; studentul în teologie Iuliu Marius Morar, din Bistriţa glosează despre „ASTRA şi tradiţiile în zona Năsăudului”. În fine, cel de pe urmă dar poate – ţinând seama de cultura sa şi de cele două lansări de carte – cel dintâi va fi universitarul târgujian lector univ. dr. Ion Popescu Brădiceni, cel ce va susţine cu erudiţie eseul său istorico-literar: „Nicolae Al Lupului – membru fondator al Căminului Cultural Voinţa, din Brădiceni”

Amfitrionii turismului în Gorj, măcar pentru o seară bună!
Aşa i-aş putea numi pe moderatorii Viorel Surdoiu, inspector la CJCPCT Gorj, şi scriitorul prof. Dan Pupăză. Cei care, cu şarmul domniilor lor îi vor conduce pe toţi participanţii la manifestările prilejuite de Săptămâna turismului gorjean, apoi vizitarea târgului meşterilor populari şi a Expoziţiei de artă populară „Odinioară pe Valea Amaradiei”, le sediul CJCPCT Gorj, în Târgu-Jiu. Expoziţia din urmă îl are ca realizator pe artistul imaginii Theodor Dădălău.
Ion Predoşanu

N.M. În program e trecută şi evaluarea lucrărilor Simpozionului Naţional SATUL ROMÂNESC, SAT EUROPEAN, ediţia 2012. Din câte cunoaştem noi ospitalitatea gorjenească, băgăm mâna-n foc că aiasta treabă se va face la un pahar de vorbă(Ion Predoşanu)

PEISAJ DE PE JALEŞ
Un galben metafizic de gutui
Îmi luminează clipa, azi, cu sârg
Printre golaşii vişini, cei dintâi
Tomnatici pelerini înspre amurg
Se lasă seara – nu ca-ntotdeauna
Şi nici la fel de colorată nu-i –
Însă grădina-i luminată spornic
De-un galben metafizic de gutui
Cresc umbrele sub violetul tandru
Al cerului de seară, sus, pe grui,
Blând luminat sub aripile clipei
De-un galben metafizic de gutui
Mă las sedus se întâmplare
Aici, pe Jaleş, unde totul nu-i
Decât lumină vie de la stele
Şi-un galben metafizic de gutui.
DUMITRU C. DĂNĂU, Câmpofeni, comuna Arcani
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here