Atenţie fermieri! Termen pentru cererile de rambursare a motorinei pe trimestrul III

664

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj informează că, până la data de 31 octombrie 2016, inclusiv, se pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferente perioadei 1 iulie – 30 septembrie 2016, conform HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015.

Conform art. 8 din HG 1174/2014, plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin centrele judeţene/locale, după caz, care se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare, defalcată pe lucrări, privind cantităţile de motorină utilizate aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale.
Ajutorul de stat se acordă fermierilor din sectoarele vegetal, creşterea animalelor şi îmbunătăţiri funciare, sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară este de 1,7975 lei/litru. Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

15 cereri, deja depuse
Indiferent că este vorba despre sectorul vegetal ori cel zootehnic, solicitanţii depun şi declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria “firme în dificultate”, dacă au survenit modificări faţă de cea iniţială. Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
Potrivit conducerii APIA Gorj, în judeţul nostru au fost aprobate un număr de 66 cereri de acord prealabil pentru anul 2016. Până in prezent, aferent trimestrului III 2016, pentru decontarea motorinei utilizate în agricultură, au fost depuse un număr de 15 cereri de ajutor de stat.

Se rambursează banii pentru semestrul II
De asemenea, în această perioadă se efectuează plăţile cererilor de rambursare pentru motorina utilizată în trimestrul al doilea al acestui an. Prin OMADR nr. 934 din 14 octombrie 2016, s-au aprobat cantităţile de motorină determinate la plată de către APIA, aferente perioadei 1 aprilie 2016 – 30 iunie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare. Prin HG nr. 727 din 5 octombrie 2016 privind modificarea şi completarea HG nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, s-a aprobat majorarea sumei alocate pentru plata ajutorului de stat pentru motorină în agricultură în 2016, de la 338,819 milioane lei la 647,248 milioane lei.
În judeţul Gorj, aferent trimestrului II 2016, au fost autorizate la plată şi urmează să se efectueze plata pentru un număr de 50 cereri de ajutor pentru o cantitate de 61.404,327 în valoare totală de 80.486 de lei.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here