Aspecte cu privire la apariţia, organizarea şi desfăşurarea Simpozionului Naţional prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi

450

Organizarea unui simpozion prin care să fie cinstită memoria, să se facă cunoscută activitatea şi opera profesorului universitar doctor muzicolog Petre Brâncuşi, a fost iniţiativa domnului inginer Titu Pâinişoară, care la rândul său a fost susţinut în acest demers de profesorul Ion Sanda, în acea perioadă Directorul Direcţiei de Cultură a judeţului Gorj şi jurnalistul Ion Şoldea, iar ulterior şi în mod temeinic şi sub toate aspectele de către domnul primar Florin Cârciumaru, care începând cu ediţia a IlI-a a preluat organizarea şi desfăşurarea simpozionului.

De la început s-a apelat la familia maestrului, care a răspuns pozitiv şi a oferit tot sprijinul de care a fost nevoie. Doamna Marieta Brâncuşi şi cei doi fii ai săi au pus la dispoziţie toate informaţiile necesare, chiar mai mult, domnul profesor Cristian Brâncuşi a ajutat să fie prezenţi aici la Tg Jiu la fiecare ediţie a simpozionului, un număr mare de personalităţi de prim rang din domeniul muzicii, care 1-au cunoscut pe ilustrul nostru conjudeţean, în calitate de coleg, profesor, sau distins conducător al unor instituţii de mare importanţă.
Astăzi, are loc aşa cum a precizat moderatorul manifestării, doamna prof. dr. Mihaela Sanda Popescu, cea de-a Xl-a ediţie a Simpozionului Naţional prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi.
Începând cu această ediţie s-a apreciat ca pe plan judeţean eu, profesor Laurenţiu Popescu, să mă ocup de organizarea şi buna desfăşurare ale ediţiilor anuale ale simpozionului, ţinând o legătură strânsă cu domnul profesor Cristian Brâncuşi, care va sprijini ca şi până acum, invitarea din capitală şi din alte localităţi ale ţării a unor personalităţi care 1-au cunoscut pe profesorul Petre Brâncuşi.
Ediţia de astăzi a simpozionului are ca tematică „Discipolii profesorului univ. dr. Muzicolog Petre Brâncuşi, partea a Il-a”.
Având în vedere numărul mare de studenţi care 1-au avut ca profesor pe maestrul Petre Brâncuşi, apreciem că această tematică va fi la baza mai multor ediţii de acum înainte.
În ceea ce priveşte sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local, doresc să subliniez că domnul primar Florin Cârciumaru, ne-a asigurat de tot sprijinul dumnealui pentru toată perioada mandatului său, şi îi mulţumesc încă odată cu acest prilej.
Pentru următoarele ediţii ale simpozionului avem în atenţie şi alte tematici prin care să se asigure realizarea obiectivelor pe care şi le-au propus iniţiatorii de la început: cinstirea memoriei şi cunoaşterea operei.
Până în prezent cele zece ediţii ale simpozionului au avut ca tematică următoarele probleme: ediţia I şi-a desfăşurat lucrările în perioada 1-3 iunie 2003 şi a avut ca tematică „Prof. univ. dr. muzicolog- Petre Brâncuşi 75 de ani de la naştere”; ediţia all-a a avut loc în 17 iunie 2004 şi tematica „Prof. univ.dr. muzicolog Petre Brâncuşi şi Radiodifuziunea Română”; ediţia a III-a , 5 iunie 2005 s-a numit „Prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi şi Conservatorul Ciprian Porumbescu din Bucureşti”; ediţia a IV-a, în data de 4 iunie 2006 cu tematica „ Prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi şi Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România”; ediţia a V-a, 27 mai 2007 cu tematica” prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi şi Opera Română din Bucureşti”; ediţia a Vl-a, în 25 mai 2008 cu tematica” prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi autor de cărţi în domeniul muzicologiei”; ediţia a VH-a, în 22 mai 2009 cu tematica „Dascălii prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi partea I” ; ediţia a VUI-a, în 22 mai 2010, având ca tematică „Dascălii prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi partea all-a”; ediţia a IX-a, în 22 mai 2011 având ca tematică „Dascălii prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi partea a IlI-a”; ediţia a X-a, 27 mai 2012, cu tematica „Discipolii prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi, partea I”.
Pentru viitor avem în vedere dezbaterea şi altor probleme precum: activitatea pe plan internaţional, culturalizarea maselor de cetăţeni ( la radio, concursuri, întâlniri, legătura cu presa, legătura cu Gorjul natal), cărţile scrise de Petre Brâncuşi-analiză cu participarea specialiştilor, Petre Brâncuşi-compozitorul.
Acestea sunt pe scurt câteva dintre aspectele cu privire la apariţia, organizarea şi desfăşurarea simpozionului.
În încheiere vă rog să-mi permiteţi să adresez încă o dată mulţumirile şi să exprim recunoştinţa noastră domnului primar dr. ing. Florin Cârciumaru şi tuturor celor care ne-au sprijinit în demersul nostru.
O menţiune specială am de făcut pentru dumneavoastră stimaţi participanţi la simpozion, care aţi onorat de fiecare dată invitaţia noastră şi ne-aţi apreciat eforturile. Dragi elevi de la Colegiul Naţional „Spiru Haret” şi de la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu”, vă mulţumesc că aţi rupt din timpul vostru liber pentru a-1 dedica artei… muzica să fie pentru voi un izvor curat din munte care, pe unde trece face să rodească pământul şi, cu timpul, modelează şi piatra.
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Prof. Laurenţiu Popescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here