Asociaţia Psihologilor Gorjeni a lansat proiectul „Şanse crescute de ocupare pentru persoanele inactive”

1124

Asociația Psihologilor Gorjeni a organizat, marți 31 iulie 2018, ora 16.30, conferința de lansare a proiectului POCU 298/3/14/121166 “ŞANSE CRESCUTE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE INACTIVE”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul este implementat de Asociația Psihologilor Gorjeni în parteneriat cu Centrul Regional pentru ocuparea forţei de muncă şi protecţie socială.

Proiectul „Şanse crescute de ocupare pentru persoanele inactive” are ca obiectiv general furnizarea măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, în scopul creșterii ocupării a 360 persoane din Regiunea Sud-Vest Oltenia şi Regiunea Vest (șomeri și persoane inactive, șomeri de lungă durată, lucrători vârstnici peste 55 ani, persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, cetățeni români aparținând minorității romă, persoane din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență şi semi-subzistență), prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională, medierea muncii şi formare profesională. „Proiectul nostru şi-a stabilit ca areal de implementare regiunea Vest (judeţele Hunedoara şi Arad) şi Regiunea SV Oltenia (judeţele Gorj şi Dolj), urmând să furnizeze servicii prin înfiinţarea a 4 cabinete, găzduite în locaţii închiriate din Petroşani, Arad, Târgu Jiu şi Craiova. De ce am ales cele 4 oraşe? Cabinetul de la Petroşani va acoperi Valea Jiului (2.417 şomeri, din care 1.093 femei) şi zonele rurale din zona Ţării Haţegului; Cabinetul de la Arad acoperă municipiul Arad şi localităţile rurale aferente; Cabinetul de la Târgu Jiu acoperă municipiul Târgu Jiu şi aria rurală adiacentă, iar Cabinetul din Craiova acoperă municipiul şi aria rurală adiacentă. Când ne referim la „aria adiacentă” luăm în calcul o deplasare pe maxim 50 de kilometri de la „bază”. Desigur, ar fi fost de preferat să acoperim toate zonele celor 2 regiuni, dar ar fi fost nerealist şi hazardat, prin raportare la resursele financiare şi graficul de timp. Pe de altă parte, în ariile geografice delimitate de distanţa maximă de 50 kilometri, bazinul de selecţie a grupului ţintă este imens, având în vedere că, în medie, este vorba de 90 de beneficiari pe cabinet, adică pe judeţ – după cum exemplificăm, doar Valea Jiului are mai mult de 2.000 de şomeri)”, explică managerul de proiect, Ion Marius Blendea. Grupul țintă este compus din 360 persoane structurate astfel: 180 şomeri şi inactivi (OS 1); 72 persoane de etnie romă (OS 2); 108 persoane cu domiciliul în mediul rural (OS 3). Valoarea finanțării proiectului “ŞANSE CRESCUTE DE OCUPARE PENTRU PERSOANELE INACTIVE”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este: 4.712.033,85 lei, valoarea totală a proiectului fiind de 5.543.569,23 lei. Concret, scopul acestui proiect este Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă pentru Îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale şi creşterea gradului de ocupare a 360 persoane din Regiunea Sud-Vest Oltenia și Regiunea Vest, şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural, pe perioada celor 18 luni de implementare a proiectului.

Obiectivele proiectului „Şanse crescute de ocupare pentru persoanele inactive”
Obiectivul general al proiectului prevede furnizarea măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, în scopul Creşterii ocupării a 360 persoane din Regiunea Sud-Vest Oltenia şi Regiunea Vest (şomeri şi persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici peste 55 ani, persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educaţie, cetăţeni români aparţinând minorităţii romă, persoane din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţa), prin acordarea serviciilor de informare și consiliere profesională, medierea muncii și formare profesionala, interventie materializată pe perioada a 18 luni. Între obiectivele specifice ale proiectului regăsim: Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive din Regiunea Sud-Vest Oltenia și Regiunea Vest, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie, prin furnizarea masurilor active de ocupare, care vor conduce la ocuparea a 95 persoane aparținând grupului tintă, activitate derulată pe durata a 18 luni (GS CG – Obiectivul specific. Rezultatele aşteptate ale proiectului presupun furnizarea serviciilor de Informare şi consiliere a unui număr de 360 persoane (100%), din care minim 30% sunt femei, 108 persoane; Serviciile de informare şi consiliere profesională privind cariera sunt acordate: şomerilor şi persoanelor inactive, 180 persoane – 50%, din care 20% au vârsta peste 54 ani – 72 persoane, iar 30% – 108 persoane, sunt şomeri pe termen lung şi/sau persoane cu studii primare sau gimnaziale şi/sau persoane cu studii liceale sau postliceale; Persoanelor din mediul rural, în special persoanelor din agricultura de subzistenţă şi semisubzistenţă 30%; Cetăţeni români aparţinând minorităţii romă 20% – 72 persoane.

Burse ale locurilor de muncă, organizate în cadrul proiectului
În cadrul proiectului „Şanse crescute de ocupare pentru persoanele inactive” vor fi organizate 8 burse ale locurilor de muncă în cele 2 regiuni. Vor fi întocmite minim 360 dosare de mediere (100%), respectiv 360 planuri individuale de mediere. Vor fi organizate 6 mese rotunde, la care vor fi invitaţi să participe angajatori grupaţi pe domenii de activitate, stakeholderi din comunitate. Numărul participanţilor va fi de minim 8 angajatori pe eveniment. „Scopul acestor mese rotunde este acela de a dezvolta Parteneriate cu angajatorii pentru găsirea unor soluţii privind relocarea forţei de muncă în condiţiile reducerilor de personal. Angajatorii vor apela la serviciile noastre în scopul găsirii unui loc de muncă pentru persoanele ale căror posturi au fost reduse. În urma realizării meselor rotunde şi încheierii Parteneriatelor, angajatorii vor avea un mijloc de susţinere a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în integrarea profesională”, menţionează managerul de proiect. Activitățile proiectului vor fi implementate cu respectarea principiului nediscriminării şi se vor asigura condiţiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare la selectarea echipei de management, selectarea subcontractorilor, şi a membrilor grupului ţintă, aceştia participând în mod egal la toate activităţile desfășurate în cadrul proiectului, pe o perioadă de 18 luni, care vor sprijinii dezvoltarea abilităţilor personalului de conducere şi execuție, indiferent de vârstă, sex, origine etnică, apartenenţă religioasă etc. Prin includerea în grupul ţinţă atât a persoanelor tinere, cât şi a celor de peste 45 de ani, se asigură un echilibru între categoriile de vârstă.
Minodora SUCEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here