Aria naturală protejată Cheile Olteţului – zonă de importanţă pentru habitate şi specii de interes comunitar

1321

cheile oltetului1Aria naturală protejată Cheile Olteţului este situată în zona de nord-est a judeţului Gorj, pe teritoriul administrativ al comunelor Polovragi şi Baia de Fier, având o suprafaţă de 150 ha. În anul 1994, prin Decizia nr. 82, Consiliul Judeţean Gorj a declarat Cheile Olteţului arie naturală protejată de interes judeţean. În anul 2000, prin Legea nr. 5 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a Zone protejate, Cheile Olteţului au fost declarate arie naturală protejată de interes naţional.

Cheile Olteţului este rezervaţie naturală mixtă, fiind de interes atât din punct de vedere al speciilor de floră şi faună prezente aici, cât şi din punct de vedere geologic. Este de asemenea important de menţionat că Rezervaţia Cheile Olteţului este inclusă în suprafaţa sitului de interes comunitar – Natura 2000: ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est. Un aspect interesant este acela că Râul Olteţ separă doi munţi, astfel încât versantul vestic al Cheilor Olteţului aparţine Muntelui Parâng, iar versantul estic Munţilor Căpăţânii. cheile oltetului3Geologia Cheilor Olteţului precum şi activitatea apei au permis nu doar modelarea unui peisaj spectaculos ci şi apariţia a numeroase caverne în pereţii stâncoşi ai cheilor, dintre care cea mai mare şi mai renumită este Peştera Polovragi. În scopul cercetării şi protejării Cheilor Olteţului, Universitatea Constantin Brâncuşi din Tg-Jiu în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj au demarat pe o perioadă de 24 de luni (2010 – 2012), proiectul „Măsuri de management privind conservarea biodiversităţii şi conştientizarea publică a ariei naturale protejate Cheile Olteţului”. Proiectul, finanţat prin POS Mediu, are ca obiectiv general conservarea, protejarea şi creşterea biodiversităţii ariei naturale protejate Cheile Olteţului. În cadrul acestui proiect, în perioada Decembrie 2010 – Mai 2012, s-au desfăşurat activităţile de cartare a habitatelor de importanţă comunitară (7 habitate), cartare şi inventariere a speciilor (14 specii), evaluare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor, precum şi elaborare a unui plan de măsuri de menţinere/ îmbunătăţire a stării de conservare a speciilor şi habitatelor din aria protejată Cheile Olteţului. Aceste activităţi au fost derulate de către EPC Consultanţă de mediu SRL Bucureşti. Datorită în principal caracteristicilor geografice (versanţi stâncoşi inaccesibili), peste 99% din suprafaţa rezervaţiei este reprezentată de suprafeţe naturale, care asigură menţinerea peisajului natural, a florei şi faunei din zonă. În interiorul limitelor rezervaţiei naturale Cheile Olteţului au fost identificate 11 tipuri de habitate de interes comunitar, conform clasificării habitatelor Natura 2000, dintre care patru tipuri de habitate de interes prioritar. Proiectul derulat în aria naturală protejată Cheile Olteţului a vizat de asemenea cartarea şi inventarierea a 14 specii de floră şi faună, dintre care opt specii de mamifere (şapte specii de lilieci şi specia Canis lupus – lup), două specii de amfibieni (Bombina variegata şi Rana dalmatina), o specie de reptile (Podarcis muralis), o specie de peşti (Barbus meridionalis) şi două specii de plante (Campanula serrata şi Galanthus nivalis). Cu excepţia speciei de peşti Barbus meridionalis (moioagă, mreană vânătă), toate celelalte specii se regăsesc în interiorul limitelor rezervaţiei. Specia de peşti a fost identificată la aproximativ 2 km aval de limitele rezervaţiei, motivul absenţei speciei din rezervaţie fiind reprezentat de construcţiile hidro-energetice existente pe cursul râului care împiedică accesul în amonte a acestei specii. Una dintre activităţile proiectului a constat în identificarea ameninţărilor asupra populaţiilor speciilor de floră şi faună din interiorul şi vecinătatea rezervaţiei naturale Cheile Olteţului. Dintre acestea se pot enumera: turismul necontrolat, distrugerea sau fragmentarea habitatelor, braconajul, colectarea unor specii în scopul comerţului (în principal pentru specia Galanthus nivalis – ghiocel), lucrările de infrastructură, întreruperea conectivităţii longitudinale a cursului râului Olteţ. Proiectul a inclus de asemenea elaborarea unui Plan de măsuri de menţinere/ îmbunătăţire a stării de conservare a speciilor şi habitatelor din aria protejată, plan de măsuri ce va fi ulterior inclus în Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est. Trebuie menţionat de asemenea faptul că Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu a derulat în cadrul proiectului şi activităţi pentru creşterea gradului de conştientizare publică şi promovare a ariei naturale protejate Cheile Olteţului prin educaţie ecologică, informare şi consultare privind importanţa conservării, protejării şi creşterii biodiversităţii în această arie, în acest scop fiind organizate o serie de acţiuni în comuna Polovragi. Deoarece zona prezintă un interes turistic deosebit este extrem de important ca acţiunile de informare şi conştientizare să fie realizate în mod continuu, turismul reprezentând în prezent o presiune importantă asupra biodiversităţii zonei. O oportunitate pentru această zonă poate fi reprezentată de dezvoltarea ecoturismului, în adevăratul sens al acestuia, în acest mod putând fi îmbinate necesităţile de dezvoltare economică ale comunităţilor locale cu cele de protecţie a habitatelor şi speciilor de floră şi faună din zonă.

M.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here