APIA Gorj a realizat bilanţul activităţii pe 2013

460

Potrivit ultimului buletin informativ al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) Gorj, în cursul anului 2013, agenţia a eliberat, la solicitarea fermierilor, un număr de 1.806 adeverinţe în vederea accesării unor măsuri de sprijin derulate prin APDRP sau Direcţia Agricolă. Este vorba despre Măsurile 141: -Sprijinirea fermelor de semi – subzistenţă, respectiv 112: -Instalarea tinerilor fermieri, ori pentru obţinerea unor credite în vederea finanţării capitalului de lucru, ca urmare a convenţiilor încheiate cu diverse instituţii bancare.

Reprezentanţii APIA Gorj au desfăşurat numeroase activităţi pe parcursul anului 2013, principala fiind autorizarea la plată a fermierilor. Efectuarea plăţilor în avans, s-a realizat începând cu data de 16 octombrie 2013, numărul total al fermierilor plătiţi în avans fiind de 23.223, cu o sumă totală de 23.439.341 lei. De asemenea, inspectorii au constatat şi recuperat creanţe, în scopul prevenirii şi sancţionării neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale. Aceasta a presupus derularea mai multor activităţi: generare, aprobare şi transfer 1.332 note de fundamentare (NF) pentru toate campanile (C.) derulate: 2.052 procese-verbale constatare a debitelor întocmite şi transferate compartimentului economic în vederea introducerii în registrul debitorilor; 129 de contestaţii depuse la procesele verbale de constatare a creanţelor, acestea fiind analizate şi soluţionate astfel: 3 contestaţii admise parţial, 8 contestaţii admise în totalitate, 112 contestaţii respinse.

Debite
În cursul anului 2013, în evidenţa compartimentului economic din cadrul APIA Gorj, s-au aflat 5.581 debitori, cu debite în valoare de 14.429.760,98 lei, din care în anul 2013, a fost înregistrat în baza de date SIVECO un număr de 2.058 debite din fonduri europene, în valoare de 5.682.453,37 lei, sumele fiind recuperate în proporţie de 72%, prin compensare, plată voluntară, dar şi prin recuperare/executare silită de către ANAF.
Compartimentul Juridic s-a preocupat de asigurarea conformităţii cu prevederile legale în vigoare a actelor emise de structurile Centrului Judeţean Gorj al APIA. În acest sens, au fost acordate avize de legalitate în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea asigurării derulării operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate, pentru: 100 decizii ale directorului executiv – privind încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale personalului din instituţie, precum şi privind diverse aspecte ale organizării activităţii la nivelul Centrului Judeţean Gorj; 22 contracte care au angajat fonduri din bugetul instituţiei (contracte de achiziţii, contracte de prestări servicii, contracte de închiriere, furnizare de energie electrica, apă, gaze etc.). De asemenea, s-a asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale APIA în faţa instanţelor de judecată, în 41 de litigii în care agenţia pentru plăţi are calitate procesuală. Legalitatea sentinţelor, precum şi obţinerea titlurilor executorii în litigiile având ca obiect recuperarea sumelor acordate necuvenit.

Cota de lapte
“Activitatea de bază constă în administrarea cotei de lapte cu cele 2 componente livrări şi vânzări directe în judeţul Gorj. Deoarece anul de cotă nu coincide cu anul calendaristic, raportul de activitate pentru anul 2012 -2013, începe la 01.04.2012 şi se finalizează la 31.03.2013. În cadrul Compartimentului de cota de lapte, în anul precedent, s-au primit un număr de 4.650 de cereri după cum urmează: 419 cereri de acordare cotă de lapte din rezerva naţională, 80 cereri de transferuri permanente; 11 cereri de schimbare comparator, 34 cereri de conversii permanente, 15 cereri de cedare a dreptului de cota de lapte şi 3.633 cereri cu declaraţiile anuale de vânzări directe”, se arată în documentul APIA Gorj.
S-au efectuat verificări ale documentaţiei sau, după caz, la faţa locului, privind realitatea datelor înscrise în documentele înaintate de solicitanţi către APIA, în baza cărora APIA acordă sprijin financiar de la Comunitatea Europeană pentru măsurile de piaţă şi sprijin financiar de la bugetul de stat pentru sectorul vegetal, zootehnic, plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, alte forme de sprijin.
În cadrul Programului General de Control al cotei de lapte, s-a desfăşurat în februarie-martie 2013, respectiv septembrie 2013, activitatea de control la producătorii agricoli, crescători de animale, cu privire la realizarea cerinţelor şi condiţiilor privind livrările şi vânzările directe de lapte. Au fost verificaţi 70 fermieri, deţinători de vaci de lapte, în anul de cota 2012/2013, din localităţile: Padeş, Crasna, Muşeteşti, Polovragi, Tismana, Baia de Fier, Bengeşti Ciocadia, Bumbeşti Jiu, Novaci, Bumbeşti Piţic, Runcu, Schela, Bălăneşti, Leleşti, Borăscu, Stăneşti, Dăneşti, Turcineşti, Arcani; 88 fermieri deţinători de vaci de lapte, la sfârşitul anului de cotă 2011/2012, din localităţile: Polovragi, Bălăneşti, Stăneşti, Baia de Fier, Tismana, Crasna, Runcu, Leleşti, Daneşti, Băleşti, Schela, Bumbeşti Jiu, Novaci, Scoarţa, Peştişani, Muşeteşti, Vladimir, Prigoria, Samarineşti;
-1 procesator de lapte – S.C. SEKAM PROD SRL NOVACI din Novaci.

Control, în sectorul apicol
În cadrul Programului Naţional Apicol 2013 – BICLIS a efectuat controlul: la 2 asociaţii — la sediu, Asociaţia Crescătorilor de Albine din România (ACA) – Filiala Gorj şi Asociaţia Apicultorilor Ecologişti FILLA RONNIN APIS. Controlul s-a realizat la 8 beneficiari finali din cadrul ACA (apicultori eşantionaţi), în vederea verificării documentelor de eligibilitate şi a celor de decontare, precum şi a stupinelor apicultorilor eşantionaţi la faţa locului. În acest sens, la stupina beneficiarilor finali s-a efectuat: o inspecţie la S.C. Comb Gorj S.A privind agrearea depozitelor de cereale, aplicarea H.G. nr. 699 din 10 iunie 2009 privind instituirea măsurilor cuprinse în organizarea comună de piaţă în sectorul cereal; verificarea şi întocmirea documentelor de inspecţie privind încadrarea în condiţiile şi criteriile din actele normative pentru acordarea sprijinului financiar, acordat conform: HG 796/2012: s-au controlat 317 exploataţii cu un nr. de 878 animale plus 1 exploataţie aferentă anului 2012 – verificare efectuată de Curtea de Conturi Craiova cu inspectori APIA; şi O M.A.D.R. nr. 98/2010: 30 de exploataţii pentru ovine, 22 exploataţii pentru caprine, 1 supracontrol.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here