Apel pentru selecția cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale școlare

963

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) organizează selecția cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial. Cadrele didactice interesate se pot înscrie până la data de 21 februarie 2021.

Condițiile de înscriere a cadrelor didactice pentru a participa în calitate de experți cooptați la evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar sunt următoarele: să desfășoare activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar corespunzătoare nivelului de învățământ și disciplinei/modulului de pregătire pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare; să dovedească, prin acte de studii, că posedă specializarea corespunzătoare/specializare înrudită, conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, care-i acordă dreptul de a preda disciplina/modulul de pregătire la care s-a înscris și de a evalua proiectele de manuale școlare depuse la disciplina/modulul de pregătire în cauză; să dețină abilități de operare pe calculator, certificate prin documente; disponibilitate pentru participarea la activitățile de evaluare/reevaluare desfășurate individual, coordonate de către CNPEE, pe parcursul anului școlar 2021-2022, respectarea hotărârilor luate în cadrul echipei și a termenelor prevăzute stabilitate de către CNPEE; nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin (3) din Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar. În procesul de selecție au prioritate cadrele didactice care: au titlul științific de doctor sau gradul didactic I în domeniul disciplinei/modulului de pregătire pentru care aplică, au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităților de evaluare a proiectelor de manuale școlare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces, au obținut premii și mențiuni cu elevii, la olimpiadele și concursurile școlare, la nivel județean și național, organizate de MEN, sau la nivel internațional, ori au participat la pregătirea loturilor olimpice în ultimii 10 ani. Cadrele didactice interesate își pot depune candidatura pentru o singură disciplină, respectiv un singur an de studiu. Prima etapă a selecției se va desfășura în perioada 3 – 21 februarie 2021 și constă în înscrierea candidaților la adresa web: https://competente.rocnee.eu/apel2021_02_em/.
Selecția candidaților se va desfășura în perioada 15 – 23 februarie, prin aplicarea unei proceduri specifice CNPEE. Anunțarea rezultatelor selecției se va face individual, doar pentru candidații selectați.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here