Apariție editorială:,,Album de familie” – de dr. Constantin C. Șișiroi

1803

Cu ceva timp în urmă am primit din partea autorului un volum foarte interesant, care deși este unul cu caracter autobiografic, este de fapt o zugrăvire a multiplelor planuri ale vieții sociale ale famililei unui tânăr gorjean născut în anul 1948 în satul Cărpiniș, județul Gorj. Este vorba despre volumul ,,Album de familie” scris cu mare dibăcie de dr. Constantin C. Șișiroi și apărut la Editura ,,Curtea Veche” din București.
Așa cum spuneam, mai întâi de toate volumul este unul autobiografic, care debutează prin prezentarea succintă, dar concisă a localității și condițiilor sociale de viață și de trai ale locuitorilor și evident ale familiei sale, din anul 1945.
Așadar întrebarea pe care și-o pune orice cititor al cărții dr. Constantin C. Șișiroi, pe care eu însumi mi-am pus-o, este aceea de ce alege autorul tocmai acest an pentru debutul cărții sale.
Dar, tot autorul, prin narațiunea sa, ne ajută să-i descifrăm alegerea. Așa înțelegem faptul că anul 1945, pe lângă semnificația istorică cunoscută, pentru autor, este anul în care tatăl său, Constantin (Codin) C. Șișiroi (n. 24.11.1922), absolvă cu bine Școala Normală din Târgu-Jiu și devine învățător, fiind repartizat în județul Mehedinți, ulterior transferat în satul Aniniș din comuna natală Cărpiniș, unde este numit director al Școlii elementare de 7 clase din localitate. Și de aici începe totul. Personal, am remarcat din parcurgerea volumului importanța acordată familiei de către autor. Întreaga lucrare poate fi apreciată ca un imn adus de către autor familiei și un îndemn pentru generațiile de azi spre această direcție. Este impresionant cu câtă admirație, prețuire, respect, îngăduință și evlavie ne vorbește autorul prin cuvintele sale despre ,,tăticu” Codin Șișiroi, despre ,,mămica” Lina, despre fratele său Romeo, despre surorile sale Aurora și Finel, despre soția sa Elena, despre fetele sale Anca-Elena și Otilia Constantina și despre familiile celor menționați și nu numai, pentru că enumerarea poate continua.
Citind acest volum, personal am retrăit momente ale copilariei mele, am rememorat vremurile de demult, întâmplări și aspecte sociale ale satului în care m-am născut și ale climatului familial în care am crescut, în care m-am dezvoltat și pe care m-am străduit să-l mențin și să-l ridic acolo unde am apreciat eu că trebuie să fie. Satele noastre natale fiind sate de munte, dar la oarecare distanță, am rămas plăcut surprins să constat multitudinea de similitudini și de lucruri comune.
Cum eu m-am regașit în acest volum sunt convins că mulți cititori se vor regăsi, într-un fel sau altul, în paginile acestui rafinat volum. Interesant de subliniat este faptul că pe parcursul întregii lucrări, autorul, rememorează și prezintă cu detalii un număr impresionant de persoane, în afara celor din familie. Astfel sunt prezentați dascălii săi de la Cărpiniș, cei de la Liceul din Novaci, profesorii de la Institutul de Medicină și Farmacie din Iași, precum și cei din centrele universitare de medicină din București și Craiova, colegi de școală, de liceu, de facultate și de serviciu, alte persoane cu care a interacționat pe parcursul vieții.
Câteva date biografice. Dr. Constantin C. Șișiroi s-a născut la data de 15 aprilie 1948, în comuna Cărpiniși, jud. Gorj, din părinții Lina Dănășel și Constantin Șișiroi. În tinerețe familia îl striga Dinel. Petrece copilăria împreună cu cele două surori și fratele Romeo în casa familiei din satul Petrești, comuna Cărpiniși, raionul Novaci. Urmează cursurile școlii primare din sat despre care autorul are amintiri deosebite și pe care le rememorează în carte. Crește într-o familie harnică și aplecată spre muncile gospodărești, chiar dacă tatăl său era directorul școlii din comună. Continuă studiile la liceul din Novaci, iar ulterior, în urma examenului de admitere, devine student al Institutului de Medicină și Farmacie din Iași. În ultmul an de studenție (1972) Constantin C. Șișiroi se căsătorește cu colega sa Lina Elena Cucoș. Începe activitatea ca medic la Dispensarul Medical din Comuna Ionești. Urmează anii de formare continuă, muncă asiduă, specializare pe ortopedie, munca la Spitalul din Craiova si ulterior la cel din Târgu-Jiu, grija fetelor și formarea lor pentru viață, conducerea secției specializate din cadrul Spitalului Județean Gorj și o perioadă managerul acestuia. Aplecat spre studiu și cercetare devine doctor în științe medicale, iar o parte din timpul său liber îl dedică învățământului preuniversitar și universitar.
Distinsul autor s-a dedicat studiului, cercetării și actului medical cu tenacitate și excelente rezultate. Dr. Constantin C. Șișiroi, pe lângă activitatea practică medicală căreia i s-a dedicat toată viața, a fost și cadru didactic la Universitatea din Craiova, Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu precum și la Școala Sanitară Postliceală din Târgu-Jiu, elaborând mai multe lucrări de specialitate, una dintre ele fiind chiar o premieră în România. Astfel printre lucrările de specialitate publicate avându-l pe D-l Dr. Constantin C. Șișiroi în calitate de unic autor sau coautor, enumerăm: ,,Mic dicționar enciclopedic”, coautor, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986; ,,Ortopedia și traumatologia – mică enciclopedie”, coautor, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1987; ”Probleme de patologie a genunchiului”, coautor, Editura Academiei Române, București, 1990; ,,Anatomia și fiziologia omului”, vol I, coautor, Editura ”Universul”, București, 1992; ,,Anatomia și fiziologia omului, vol II, Editura ,,Universul”, București, 1993; ,,Mic dicționar de medicină”, Editura ,,Semne”, București, 1997; ”Corelația dintre condilii tibiali și articulația genunchiului”, coautor, Editura ”Semne”, București, 2001; ”Ortopedie și traumatologie ” – curs pentru studenții Colegiului Universitar de Medicină Craiova – Filiala Târgu Jiu, Editura ”Al. Ștefulescu, Tg-Jiu, 2004; ,,Elemente practice esențiale în chirurgie”, coordonator, Editura Ilex, București.
Așa cum mărturisește autorul, considerând ,,că este un semn de înțelepciune a realiza că nemurirea oamenilor s-ar stinge dacă nu am scrie istoria lor în contextul trecutului, prezentului și viitorului”, Dr. Constantin C. Șișiroi se apleacă spre studiul istoricului domeniului profesat, respectiv cel medical, la Târgu Jiu și în acest context scrie și publică volumele: ,,Spitalul Județean Târgu-Jiu – file de istorie”, Editura Al. Ștefulesacu” Târgu Jiu, 2000; ,,Din istoria Spitalului Târgu Jiu, jud. Gorj”, Editura ”Conphys”, Râmnicu Vâlcea, 2013. Trăirile sufletești profunde sunt împărtășite de medicul și poetul Constantin C. Șișiroi în mai multe volume de versuri, astfel: ,,Spirit în gândire, viață și iubire – versuri, gânduri”, Editura ,,Semne”, București, 2001; ”Pariu pe o lacrimă – versuri -”, Editura ,,Semne”, București, 2002; ”Confidențe în labirintul vieții”, Editura ”Semne, București, 2003; ”Iubire și umbre”, Editura ,,Măiastra”, Târgu-Jiu, 2005. Creațiile sale beneficiază de prezentări și aprecieri din partea unor distinse personalitati în domeniu printre care amintim pe: Prof. dr. Ion Popescu Brădiceni, Titu Pânișoară, Benedict Crăsnaru, Gheorghe Dănescu, Ion Duță și alții.
Munca sa de cercetare în domeniul medical și cea scriitoricească l-a apropiat pe distinsul dr. Constantin C. Șișiroi de lumea și elitele științifice și literare naționale și locale. Așa se face că Domnia sa a fost prezentat, mai mulți ani, în lucrarea bibliografică Who-s ho în România, în volumul ,,Almanahul Gorjului” precum și în lucrarea ,,Personalități gorjene la sfârșit de mileniu”. În anul 2017 scriitorul este inclus cu bibliografia și opera sa în vol. VI al ”Dicționarului Scriitorilor Români contemporani” apărută la Editura Tipo Moldova. De asemenea, a participat cu lucrări la numeroase manifestări științifice medicale în țară și în străinătate.
Apropierea sa de domeniul literar îl face pe dr. Constantin C. Șișiroi să se numere printre fondatorii ,,Asociației Medicilor Scriitori și Publiciști din România”. A publicat frecvent în ,,Gorjeanul” și ,,Gorjul Medical”. În final doresc să remarc cu mare plăcere faptul că D-l Dr. Constantin C. Șișiroi este și membru fondator al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ,,Al. Doru Șerban”, din partea căreia îi adresăm toate felicitările, considerația și mulțumirile noastre, împreună cu urări de sănatate și puterea de a ne încânta în continuare cu scrierile sale.
dr. Victor Troacă, Președinte al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu-Jiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here