Anul 2014 – scrieri de la oameni pentru oameni

721

La începutul lunii ianuarie 2015, a avut loc întâlnirea membrilor Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni «Alexandru Doru Şerban». În cadrul întâlnirii s-a analizat modul cum s-a desfăşurat activitatea şi rezultatele obţinute de membrii Asociaţiei în anul 2014 şi s-au subliniat modalităţile de acţiune în anul în care tocmai am intrat.
Referitor la activitatea din anul 2014 se pot face câteva menţiuni şi anume:
– membrii Asociaţiei s-au întâlnit lunar şi de fiecare dată au discutat probleme importante cum ar fi lucrările elaborate de membrii Asociaţiei, s-au făcut aprecieri şi au fost avizate lucrările supuse dezbaterii;
– au fost organizate manifestări comemorative dedicate prof. jurist Alexandru Doru Şerban şi prof. jurnalist George Manoniu, care au trecut în eternitate;
– s-au păstrat strânse legături cu conducerile: Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”, Muzeului Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, Şcolii Populare de Artă şi Ziarului „Gorjeanul”.
În cadrul întâlnirilor lunare au fost prezentate:
• Volumul de versuri cu titlul “Dezmărginiri – Ieşirea din Paradis”. Se poate afirma fără teama de a exagera că acest volum de versuri ni-i prezintă pe cei doi oameni de cultură: pe poetul dr. Doru V. Fometescu şi pe artistul plastic Florin Gheorghiu. Întâlnirea celor doi a condus la apariţia unui volum de versuri remarcabil, cei doi reuşind să ne încânte sufletul şi privirile pentru că au îmbinat în mod minunat versurile pline de simţire umană şi expresia lor grafică. Se poate menţiona că prin acest volum de versuri dr. Doru V. Fometescu a realizat o adevărată capodoperă a genului.
• Din istoria Spitalului Târgu-Jiu, jud. Gorj
De la origini până în prezent
Din istoria specialităţilor chirurgicale: Ortopedia şi Traumatologia.
Autorul acestui volum Doctorul în Ştiinţe Medicale Şişiroi Constantin – un om deosebit care a trăit şi trăieşte profesia ca pe ceva ce face parte din fiinţa Domniei Sale.
Un om serios, care împreună cu distinsa dumnealui soţie – doctor Elena Şişiroi – slujesc cu devoţiune domeniul cel mai important din viaţa oamenilor. Încă o dovadă că sunt oameni buni – au înclinaţii spre poezie.
De altfel domnul dr. Şişiroi Constantin are, dacă luăm în calcul şi cartea de faţă, 14 volume de specialitate şi de versuri.
„Clipa care zboară nu se mai întoarce. În acest context, istoria ne îndeamnă să privim în trecut şi să atragem atenţia asupra oamenilor care s-au zbuciumat să facă viabil ceva pentru noi cei de astăzi şi de mâine”, iată, acesta este preceptul autorului acestei cărţi – Doctorul în Ştiinţe Medicale, Şişiroi C. Constantin.
• Realizările scriitoriceşti ale domnului jr. Văideianu Florian, în anul 2014, sunt importante: un volum de proză scurtă şi versuri purtând titlul “Durerea Aurului”. Aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui Dumitru Tătăroiu, fost poet şi publicist important, învăţătorul (conferinţă susţinută în cadrul întâlnirii membrilor Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni “Alexandru Doru Şerban” şi publicarea în Ziarul „Gorjeanul” a unui articol purtând titlul “Doru de Preajba” cu prilejul aniversării a 65 de ani de la naşterea renumitului prof. jurist Alexandru Doru Şerban.
De asemenea merită menţionată aici şi iniţiativa pe care a luat-o domnul jurist Florian Văideianu organizând lansarea, la Tismana, a propriului roman “Boier printre tovarăşi”.
• Aflat la o vârstă venerabilă, domnul Marin Dunitru continuă să scrie. Astfel, după ce a scris şi publicat patru volume importante a pregătit în anul 2014, aflându-se sub tipar cea de-a cincia carte intitulată “Calvarul vieţii românilor. Istorie şi Politică”.
• Cu eforturi mari, domnul Dorin Brozbă a reuşit să se prezinte la aniversarea a 50 de ani de existenţă a echipei de fotbal Pandurii Târgu-Jiu, cu Ediţia a III-a revizuită şi adăugată a lucrării ce poartă un titlu plin de semnificaţii: “Pandurii Târgu-Jiu, o dragoste gorjeană”. În această carte, scrisă frumos şi cu multă dragoste de oameni, găsim o istorie precisă despre modul cum s-a înfiinţat şi s-a dezvoltat echipa noastră de fotbal.
• Renumitul profesor de limba şi literatura română – domnul Ungureanu E. Constantin din Ţicleni a scris şi publicat în paginile ziarului „Gorjeanul” în cursul anului 2014 – 18 articole, eseuri, studii, recenzii). Din cele 18 lucrări care au fost publicate un număr de 5 şi anume “Regimul lui care” – probleme de limbă (vezi „Gorjeanul” din 19 februarie 2014); “Despre conjugarea verbelor. Implicaţii ortoepice şi ortografice” („Gorjeanul” 11 martie 2014); “Despre paradox” („Gorjeanul” 8 aprilie 2014); “Despre pleonasm” („Gorjeanul” 11 aprilie 2014) şi “Limba noastră: O eroare de limbă şi de gândire” („Gorjeanul” 6 noiembrie 2014) au suscitat un interes deosebit.
• Domnul jurist Ungureanu I. Ion, care a fost primar al oraşului Ţicleni – după ce a ieşit la pensie, a desfăşurat şi desfăşoară o bogată activitate în cadrul comunităţii. A scris şi publicat în paginile ziarului „Gorjeanul” un număr mare de articole pe diverse teme, dintre care în anul 2014 următoarele: “Aniversarea luptelor de la Dealurile Răşinii din 4 noiembrie 1916”; “Marian Negreanu fiul pandurului Mihai Negreanu”; „Umoroterapie la Ţicleni”; „L-am cunoscut pe Amza Pellea”; „Domnul învăţător Constantin Gh. Ungureanu”; „Un mare Român – Henry Coandă – apreciază alţi mari români”; „Erou sublocotenent Gheorghe Raicu”; „Din memoriile sublocotenentului Teodor Colţescu”; „Petrolul, Petrolistul şi Progresul” şi „În cei 150 de ani de industrie petrolieră”, Schela Ţicleni a strălucit în ultima jumătate de veac”. De asemenea domnul jurist Ungureanu Ion a elaborat biografiile inginerilor Nicolae Armegioiu şi Alexandru Doman – specialişti de seamă în problema petrolului. Tot în anul 2014 neobositul Ungureanu Ion a elaborat şi lucrările: „Iubirea de ţară nu moare”. „Bisericile Parohiei nr. 1 Ţicleni” şi „Albumul cu imagini din Primul Război Mondial”.
Notă: Tot în anul 2014 Consiliul Local Ţicleni, apreciind activitatea dăruită urbei respective, a acordat profesorilor Constantin E. Ungureanu şi Constantin N. Şofei şi juristului Ion. I. Ungureanu titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE.
• Dascălul Haidău Grigore iubeşte şi promovează frumosul, astfel că pe lângă multe activităţi cultural-educative pe care le-a întreprins, în anul 2014 a scris şi a dat luminii tiparului cartea care poartă un titlu atât de frumos: “Frunză verde de demult”, în cuprinsul căreia cititorul întâlneşte o serie de tradiţii ţărăneşti.
De asemenea, în cadrul comemorării a 25 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989, talentatul dascăl, cu sprijinul Consiliului Judeţean Gorj a tipărit Albumul „Martirilor gorjeni ai lui Decembrie 1989 – Memoria noastră”, care cuprinde texte despre eroismul românilor şi colinde vechi.
• Distinsul cărturar Dănău Dumitru, cel care ne-a surprins de fiecare dată când ne prezenta o nouă lucrare a Domniei Sale. Şi în anul 2014 a excelat în acest sens. Iată ce lucrări importante a reuşit să creeze: sunt trei la număr, iată-le:
1- Orgoliul frumosului – sau Exerciţii estetice cu acul şi cu aţa pe costumele populare de sărbătoare de pe Jaleş – Gorj. Pe 185 pagini a reuşit să aştearnă tot ceea ce a fost şi este mai frumos în zonă. A ales în loc de moto pentru cartea sa pictura „România revoluţionară a paşoptismului C. D. Rosenthal, însoţită de câteva versuri – „sacru îndemn pentru toţi românii”.
În continuare a aşezat poezia „Ţăranii” a lui Ion Filipoiu pentru ei „Ţăranii” sunt temelie a neamului, „păzitorii istoriei”, „sfinţii calendarului”, „candelabrele cerului”, „creatorii frumosului”, „mestecenii pădurilor”, sunt „chiar sufletul pământului” pe care „îl zidesc cu plugul şi cu sapele”.
2 – Demiurgul (Brâncuşi) – un Album minunat.
3 – Migraţiune în Azur – un volum de poeme bilingv – român – german cu traducerea autorului.
• După ce vreme îndelungată a scris reportaje încântătoare, apoi a „tânjit” mult şi le-a dedicat cartea “Adio, frumoaselor zăpezi!”, inegalabilul prof. Ion Elena s-a gândit şi a reuşit să facă o plimbare “Desculţ prin roua verde” aşa cum afirmă în cartea ce poartă acest titlu, apărută în anul 2014 la Editura Măiastra.
• Vestitul profesor şi pictor Colţan Marin din Curtişoara participă frecvent cu lucrări de pictură şi grafică la expoziţiile filialei Gorj a U.A.P.;
– scrie şi publică materiale de presă cu tematică social-politică;
– scrie şi publică materiale de critică şi artă specială şi critică de primă mână a ţării;
– are în lucru mai multe cărţi (cea mai importantă fiind “Dicţionarul explicativ de artă”), apreciat după spusele autorului şi de Academicianul Răzvan Teodorescu. Menţiune: Pe prof. pictor Colţan Marin îl găseşti zilnic la studiu în sala de lectură a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”.
• Scriitorul col (r) Gociu Ion – după ce ne-a surprins plăcut cu romanul în două volume “Maia”, a continuat să creeze. Astfel, în anul 2014 – în luna mai la împlinirea venerabilei vârste de 80 de ani pe care a serbat-o împreună cu un număr important de prieteni lansând cartea „La vârsta senectuţii”. Tot în anul 2014 a revizuit şi completat lucrarea „Din Văianu la Toronto”.
• Un om modest, un mare sufletist Filiş Gheorghe. Foarte talentat; o discuţie cu Domnia Sa devine repede una inteligentă şi agreabilă. În cursul anului 2014 paginile ziarului „Gorjeanul” au fost frecvent ocupate de poemele, eseurile, pamfletele, poezia satirică, pamfletele rimate pe teme sportive şi epigramă scrise de Domnia Sa. A scris şi publicat: articolele: „Comemorarea pictorului Iosif Keber”; „Cu mocăniţa pe urmele lui Berceanu, Boagiu…”; „Hotărât lucru, nema speranţa”; „Trenule maşină mică, te-ai făcut de ruşinică”; „Scrisoare adresată poporului român, de arhimandritul Iosif Pârvu, înainte de a muri” şi „Gorjeanul – nonagenarul veşnic tânăr”. Precum şi versurile: „Nu doar cu capul se fac banii!” (în 19.01.2014); „Finanţiştii, către naţiune, la… una „mică”” (15.06.2014); „De la sublim la grotesc” (29.06.2014) şi „Ce-i viaţa…”.
• Renumitul Dr. ing. Emil Huidu s-a remarcat nu numai în conducerea activităţii din industria minieră ci şi în scrierea şi publicarea unor cărţi de mare importanţă pentru acest sector al economiei naţionale.
În total a scris şi publicat 14 cărţi ultima fiind „Dicţionar pentru exploatări miniere la zi a zăcămintelor de cărbuni”, apărută la Editura Măiastra, 2014. Celelalte 13 au fost următoarele:
„Cartea minierului din exploatările la zi”;
„Concepţii tehnologice de exploatare în cariere”;
„Sistemul de depozitare a cărbunilor”;
„Monografia mineritului din Oltenia” – 4 volume apărute în anii 2000, 2006, 2007, 2008”;
„Managementul activităţilor tehnologice şi de mentenanţă a utilajelor, 2009”;
„Utilaje pentru carierele de lignit din Oltenia, 2011”;
„Exploatarea prin lucrări miniere la zi a zăcămintelor de cărbuni 2012”;
Tot în anul 2014, membrilor Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte gorjeni „Alexandru Doru Şerban”, le-a fost prezentată de către neîntrecutul în scrierea unor cărţi din domeniul istoriei militare – omul de înaltă ţinută moral-ştiinţifică, distinsul general (r) Constantin Ispas o adevărată capodoperă a genului.
Este vorba despre lucrarea ce poartă titlul „Misiune îndeplinită, care are două părţi: Partea I care conţine Adevăruri istorice ce trebuie ştiute şi Partea a II-a Porunca morţilor. Dialog cu eroii fiii Peştişanilor.
Autorii lucrării: General (r) prof. univ. Constantin Ispas şi General (r) Ion Dănilă.
Coordonatorul lucrării prof. univ.dr. Moise Bojincă
Lectorul lucrării prof. univ.dr. Nicolae Brânzan
Colaboratori: Octavian Moraru, secretarul A.N.V.R. filiala Gorj; Nicolae Ştirbăţ preşedintele subfilialei A.N.V.R. Peştişani; Viorel Surdoiu, referent C.J.C.P.C.T.; Ileana Horia, pensionar B.N.R. Bucureşti, cadre didactice de la Şcoala din comuna Peştişani. Tehnoredactare; imagistică şi coperta – Luminiţa Nicoleta Tudorescu.
Lucrarea „Misiune îndeplinită” este o operă de mare amploare pentru realizarea căreia domnul general a depus eforturi foarte mari; este o lucrare bine structurată şi cuprinde date oficiale, documente originale şi nu are aprecieri personale – adică autorii au pus la dispoziţia cititorilor documentele originale şi desfăşurarea evenimentelor, aşa cum acestea au avut loc. De asemenea lucrarea este bogat ilustrată şi aduce în faţa cititorilor documente mai puţin cunoscute.
Toţi membrii Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru Doru Şerban” au luat cuvântul şi şi-au exprimat mulţumirea şi admiraţia pentru domnul general (r) Ispas Constantin care la vârsta venerabilă pe care o are studiază şi elaborează pentru noi şi urmaşii noştri cărţi-document de valoare din domeniul istoriei militare.
În încheiere se poate trage concluzia că în anul 2014, membrii Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru Doru Şerban” au obţinut o serie de realizări importante în activitatea lor. Adresându-le felicitări pentru modul în care şi-au desfăşurat activitatea, domnul conf. univ. dr. Victor Troacă preşedintele Asociaţiei, prezent la întâlnire, a subliniat totodată şi o serie de aspecte cărora urmează să le acordăm atenţie în activitatea viitoare.
Titu Pânişoară
Vicepreşedinte al Asociaţiei Cercetătorilor
şi Autorilor de Carte Gorjeni “Alexandru Doru Şerban”
15 ianuarie 2015

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here