Anuarul Orașului Țicleni, Revista «Glasul Cetății» 2016

532

Devenită o frumoasă tradiție în viața spirituală și în atmosfera culturală a Orașului Țicleni, Revista «Glasul Cetății» 2016, editată prin grija și preocuparea Primăriei și a Consiliului local Țicleni, constituie, am putea spune, mai mult decât «Anuarul» care marchează rostirea acelui glas negrăit ale cărui cuvinte fac să vibreze inimile, pentru că în ultimă instanță, această oglindire a vieții în cuvinte și în imagini grăitoare înseamnă și așteptarea unei speranțe și a unei încrederi prin care întotdeauna rodește pacea sufletului nostru!

“Un gest normal față de cetățenii localității noastre”
Așa cum însuși primarul orașului, domnul Constantin Radu, o spune în «Cuvântul-înainte» al revistei, publicația apărută ceva mai târziu, datorită unor probleme financiare, se dovedește “un gest normal față de cetățenii localității noastre, care, pe această cale, pot avea o imagine generală asupra activității desfășurate în anul 2015, asupra modului în care au fost rezolvate problemele comunității”, mai ales că “preocuparea mea și a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei Orașului Țicleni a fost transparența și gospodărirea eficientă a bugetului local”, ca fiind adevărate repere ale unei munci care presupune dăruire și de multe ori sacrificii, tocmai pentru a da viață unor investiții importante, pentru a pune în valoare baza materială, resursele umane, finalizarea diferitelor proiecte și parteneriate derulate în această perioadă.

Paleta largă a unor activități social-culturale și sportive
Dincolo de ceea ce poate să însemne starea de fapt și calitatea învățământului din localitate, aspecte care se înscriu în situația de ansamblu a țării, putem aprecia paleta largă a unor activități social-culturale și sportive, a unor proiecte cultural-educative desfășurate la nivelul Centrului cultural al orașului, prin strădania doamnei responsabil Paula Cristina Negreanu, dar, în același timp, credem poate fi remarcată activitatea Bibliotecii orășenești «Nicolae Diaconu», prin valorificarea unor colecții de carte documentară, rod al preocupărilor doamnelor Adriana Vârdarie și Elena Mărgineanu, inclusiv de a oferi cititorilor multitudinea titlurilor disponibile online.

Articole interesante și pline de conținut, semnate de către oameni dăruiți condeiului
Lăsăm la latitudinea cititorilor aprecierea materialelor publicate și a unor articole documentare valoroase despre istoria zbuciumată a locurilor acestora, despre personalitățile care și-au pus amprenta asupra destinului localității, așa cum este cazul d-lui ing. Victor Murea, pentru că publicația cuprinde o serie de articole interesante și pline de conținut, care sunt semnate de către oameni dăruiți condeiului, amintind printre aceștia pe: domnul jurist Ion M. Ungureanu, domnii profesori Constantin E. Ungureanu și Constantin Șofei, învățător Valentin Cristian și Victoria Ciurea, d-l colonel Ion Văleanu-Vâlceanu, preoții: Costinel Gavrilă, Dragomir Țicleanu și Iulian Sârbu, toate acestea însemnând, în ultimă instanță, “stropi de aleasă înțelepciune”, așa cum frumos și pilduitor se exprimă unul dintre autorii care semnează în paginile acestei minunate Reviste care se intitulează sugestiv «Glasul Cetății» 2016!
Profesor, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here