Ansamblul “Doina Gorjului” face angajări

466

Ansamblul Artistic Profesionist “Doina Gorjului” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de inspector de specialitate – din cadrul Compartimentului programe şi achiziţii publice. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau economice; să aibă o vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani; experienţa în achiziţii publice, constituie un avantaj; cunoştinţe operare PC (atestare prin documente emise de instituţii sau alte entităţi de specialitate).
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 septembrie 2016 ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 3 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 5 octombrie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here