Angajatorii din Gorj, amendați cu sute de mii de lei

759

Pe parcursul lunii octombrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat un număr de 153 controale, din care 108 au avut ca obiect verificarea respectării legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, iar 45 în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă.

,,În urma acțiunilor efectuate, pentru deficienţele constatate, inspectorii de muncă au aplicat amenzi în cuantum de 653.000 lei, 67.000 lei pentru nerespectarea normelor securităţii şi sănătăţii în muncă și 586.000 lei pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, din care 245.000 lei pentru nerespectarea legislației în vigoare privind munca nedeclarată. Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, angajatorilor le-au fost trasate 358 măsuri în vederea intrării în legalitate, 341 în domeniul relațiilor de muncă și 17 în domeniul securității și sănătății în muncă. În urma verificărilor efectuate, inspectorii de muncă cu atribuţii de control în domeniul relaţiilor de muncă au depistat 13 cazuri de muncă nedeclarată după cum urmează: 11 cazuri pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii și 2 cazuri pentru primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, fiind aplicate amenzi în valoare 245.000 lei. Activitatea de control a urmărit, în principal, realizarea acţiunilor din Programul anual al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj – având la bază Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii, rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor, realizarea campaniilor naţionale organizate de Inspecţia Muncii, precum și efectuarea de controale preventive și cercetarea accidentelor. În acțiunile de control, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au beneficiat atât de sprijinul reprezentanților din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj, cât și de cel al reprezentanților din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj”, a comunicat instituția. „Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj reamintește angajatorilor faptul că, potrivit prevederilor Legii numărul 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată și actualizată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta”, a declarat George Octavian Romanescu, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.
M.C.H.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here