Angajatori din Turceni și Țânțăreni, amendați de ITM Gorj

599

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat în perioada 01-06 aprilie 2024 un număr de 34 controale care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost aplicate 30 sancțiuni contravenționale în valoare de 242.000 lei. Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, inspectorii de muncă au dispus 112 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate.
De asemenea, în aceeași perioadă, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj s-a desfășurat Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea si executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activităţi din domeniile „ Construcții clădiri ” – cod CAEN 41, „Lucrări de geniu civil”-cod CAEN 42, „Lucrări speciale de construcții” –cod CAEN 43. Au fost efectuate 29 controale,fiind aplicate 21 sancțiuni contravenționale în valoare de 194.000 lei și dispuse 62 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.
În cadrul acestei campanii, inspectorii de muncă cu atribuții de control în domeniul relațiilor de muncă au depistat 5 persoane prestând muncă nedeclarată la 2 angajatori, pe raza orașului Turceni și pe raza comunei Tânțăreni, fiind aplicate amenzi în valoare de 100.000 lei.
Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă:
-primirea la muncă a unor persoane fără încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
-nerespectarea măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control încheiate anterior;
-la locul de muncă nu s-a ținut evidenta orelor de muncă prestate zilnic de salariați, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru;
-completare de date eronate în registrul general de evidență a salariaților;
-la locul de munca al salariaților nu se păstra o copie a contractelor individuale de muncă ale acestora;
-nu s-a respectat termenul de plată a drepturilor salariale.
Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă:
– nepurtarea echipamentului individual de protecție;
– nerespectarea măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control încheiate anterior;
– schele de lucru neconforme;
– neefectuarea instruirii lucrătorilor.
Obiectivele campaniei au vizat identificarea și verificarea agenților economici care desfășoară activitate în domeniile sus-menționate, eliminarea neconformităților constatate și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare, precum și creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor și lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă.
Romanescu George Octavian, Inspector-Șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj: „Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj transmite tuturor angajatorilor toleranță zero față de munca nedeclarată și de cea subdeclarată, precum și față de evenimentele care implică securitatea și sănătatea în muncă. Vom face în continuare toate demersurile necesare pentru aplicarea unitară de către angajatori a prevederilor legale în domeniile de competență”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here