Angajări pe patru posturi vacante la Primăria Ţânţăreni

559

Primăria comunei Țânțăreni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, astfel: Serviciul administrativ, spaţii verzi, târg, prestări servicii şi pază – câte un post de administrator/paznic, tractorist, paznic; un post îngrijitor la Cantina Socială. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii pentru administrator/paznic; studii medii sau generale pentru tractorist şi paznic şi îngrijitor; permis conducere categoria Tr. pentru postul de tractorist; vechimea nu este necesară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 2 decembrie 2016, ora 12.00 – interviul. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus se depun până la începutul săptămânii viitoare şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here