Angajări la Direcţia de Patrimoniu

660

Direcţia Publică de Patrimoniu Târgu-Jiu organizează concurs de ocupare a postului contractual vacant de şofer, treapta I, din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ al instituţiei. Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Publice de Protecţie Socială din Târgu-Jiu, strada A. I. Cuza, bl. 7, parter şi va consta în: proba scrisă: 19 mai 2016, ora 10.00; proba interviu care se va derula la o dată ce va fi comunicată ulterior cu rezultatele probei scrise.
Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexat la HG nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale. De asemenea, candidaţii trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice: să fie absolvent de studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; posesor permis de conducere categoria B; vechime în muncă şi în meseria de şomer de minim trei ani.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae. Dosarele de concurs se pot depune până la data de 12 mai 2016, ora 16:00.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here