Angajări la CNTV Târgu-Jiu

754

Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” din municipiul Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, de îngrijitor curăţenie – două posturi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Singura condiţie specifică de ocupare a celor două posturi este ca viitorii candidaţi să fie absolvenţi a minim 10 clase.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 decembrie 2016 – termenul limită de depunere a dosarelor; 5 ianuarie 2017, ora 09.00 – proba practică; 10 ianuarie 2017, ora 09.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here