Angajări în masă la SRI! Circa 20 de posturi, scoase la mezat!

2383

Serviciul Român de Informaţii (SRI) caută personal pentru încadrare directă pe mai multe posturi. Pot aplica persoanele care dețin competențe tehnice căutate de Serviciu, au absolvit studii superioare cu diplomă de licență, îndeplinesc condițiile de încadrare în Serviciul Român de Informații și promovează toate etapele specifice de selecţie.

Mai exact, posturile disponibile prin încadrare directă sunt: administrator infrastructuri software; analist-forensic-securitate-cibernetic; analist malware; analist trafic; arhitect-software; business-analyst și UX-designer; chimist; dezvoltator-iOS; inginer-data-center; inginer-electronist; inginer-mecanic-proiectare mecanică; inginer-mecanic-tehnologie mecanică; inginer prelucrare semnale; inginer procesare și-analiză digital-forensic; inginer radio-comunicații; specialist control-audit IT&C; tester aplicații; tester securitate aplicații; specialist în-evaluarea securității IT&C; specialiști lingviști. Condiții de angajare în SRI – criterii generale de încadrare: cetăţenie română şi domiciliul stabil în România; să nu fie în curs de cercetare, urmărire sau judecată penală sau să nu fi fost condamnat penal; să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, din momentul încadrării în SRI; să nu participe ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale, din momentul încadrării în SRI; să fie absolvent de studii universitare, cu licenţă, al unei instituţii de învăţământ superior acreditate; pentru anumite posturi sunt necesare şi studii post-universitare, iar pentru altele se cer doar studii liceale; să nu fie consumator de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive ori dopante, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte sau să nu fi desfăşurat operaţiuni cu astfel de produse; să fie dispuși ca, după încadrare, să desfăşoare activităţi în orice zonă a României, potrivit nevoilor instituţiei. De asemenea, candidaţii trebuie să facă dovada, pe parcursul procesului de selecţie, că îndeplinesc suplimentar anumite criterii specifice: pregătire profesională într-un domeniu de interes actual pentru Serviciu (experienţa efectivă de lucru în domeniul respectiv reprezintă un avantaj), inteligenţă peste medie, nivel superior de cultură generală şi competenţe lingvistice, interes pentru dezvoltare continuă şi capacitate ridicată de învăţare, o stare de sănătate, atât fizică, cât şi psihică, bună (apt medical şi psihologic, conform baremelor stabilite de SRI). Anumite posturi necesită abilităţi ridicate de relaţionare şi comunicare, de analiză şi sinteză, adaptare, creativitate, spontaneitate, responsabilitate, rezistenţă crescută la condiţii de stres. Ca și avantaje, sunt precizate următoarele: program flexibil de lucru – 8 ore pe zi sau în funcţie de specificul activităţii; acces la servicii medicale gratuite în unităţi sanitare din cadrul reţelei sanitare proprii a SRI; decontarea chiriei (în anumite condiţii şi în limita unui plafon maxim); acces în facilităţi de cazare şi recreere proprii din zone turistice de pe teritoriul naţional; acces gratuit la săli de sport proprii; participarea la conferinţe, cursuri şi ateliere de dezvoltare personală; participarea, alături de colegi, la proiecte de responsabilitate socială.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

  1. Scoase la ,,,,,mezat? Sa intelegem ca sunt scoase la vanzare si le ocupa cine da pret mai mare? Ca asta ar insemna scoaterea la mezat.Sau nu aveti proprietatea termenilor?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here