Am primit, vă prezentăm – Restituiri ştiinţifice şi culturale, cu generozitate, contemporanilor

352

Genul enciclopedic, caleidoscopic este mai rar abordat de autorii de literatură, deşi căutat de cititori avizi de cunoaştere şi curiozitatea de a afla lucruri noi, mai puţin cunoscute sau obişnuite, adesea din domeniul senzaţionalului.

Opţiunea pentru acest gen implică doar în aparenţă o muncă mai uşoară, pentru că, în realitate, angajează realizatorii – în cazul de faţă Dr. George M. Gheorghe şi fiicele domniei sale Claudia Lucia ionescu şi Dr. Geta Elena Răducanu – care i se consacră, unor eforturi considerabile, de cercetare şi selecţie, ei devenind căutători asidui de subiecte rare, puţin cunoscute sau uitate, pe care le redau publicului cititor. Scopul fiind unul nobil – un act de cultură subordonat cunoaşterii, educaţiei culturale şi ştiinţifice; ei ridică, de pe pagini de istorie din domenii variate, colbul aşternut de timp peste fapte, evenimente, creaţii şi personalităţi creatoare, restituindu-le cu generozitate, contemporanilor. Dar dincolo de cunoaştere, demersul este şi unul de îndemn pentru generaţiile de urmaşi ai “Nemuritorilor” – fie persoane, fie grupuri ori comunităţi – să le urmeze exemplul şi să se angajeze în creaţii spre progresul cunoaşterii, culturii, ştiinţelor, condiţie a dezvoltării continue şi afirmării civilizaţiei create de Homo Sapiens.
Rândurile de mai sus mi-au fost prilejuite de apariţia volumului NEMURITORI – ÎN UNIVERS ISTORIC, LITERAR, ŞTIINŢIFIC, Editura Ex Libris Universalis, Bucureşti, 2013 purtând semnăturile a trei cunoscuţi şi prolifici autori: George M. GHEORGHE, Claudia Lucia IONESCU, Geta Elena RĂDUCANU, pasionaţi de amintitul gen enciclopedic, aflaţi la al şaptelea volum al unui serial care, cu siguranţă, va continua.
O particularitate a acestui volum, dincolo de tematica aleasă, este cea privind autorii. Se poate afirma că volumul pe care-1 prezentăm are drept autori… o familie!, deoarece această carte, ca şi altele deja apărute, este rodul eforturilor şi inspiraţiei tatălui şi a celor două fiice, situaţie unică, inedită printre autori-coautori de volume.
O altă particularitate este aceea că cei trei sunt medici, scriitori şi jurnalişti, membrii a Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti, tatăl, doctorul George M. Gheorghe fiind şi un pasionat al educaţiei pentru sănătate, printre cei mai proeminenţi, cu o operă şi o activitate bogată, care se întinde pe parcursul unei jumătăţi de secol.
Se poate observa că el a transmis fiicelor sale, atât vocaţia profesiei medicale, cât şi pe cea a scrisului, pasiuni înrudite, despre care cineva observa cu multă dreptate: scrisul este a doua vocaţie a medicului, dintre slujitorii lui Hipocrate detaşându-se un număr mare de scriitori.
“Căutători neobosiţi în arhivele uitate ale tunelului timpului”, cum inspirat îi caracterizează pe autorii volumului prezent, unii dintre colegii medici scriitori, autorii ilustrează o nişă importantă în creaţia membrilor Societăţii Române a Medicilor Scriitori şi Publicişti, ai cărei membrii sunt. Tatăl fiind şi unul dintre fondatorii acesteia, în acest context, autorii sunt neobosiţii investigatori întâlniţi în biblioteci, anticariate, depozite cu colecţii de cărţi şi publicaţii vechi, ce scormonesc, extrag, selectează şi prelucrează date de interes, pentru a le oferi publicului cititor. Varietatea caleidoscopică a volumului prezent este ilustrată de structura pe capitole a cuprinsului: * Din literatura Orientului Antic * Alte noi minuni ale Naturii * Geniali ai muzicii universale * Special * Caleidoscop * Din arhiva timpului * Soli ai lumii de dincolo… * Remember… Remember… Remember… * Pe urmele Sf. Graal * Momente din Istoria Farmaciei în lume * Citate şi expresii de peste vremuri. Toate acestea având la bază, o bibliografie bogată care reflectă munca şi eforturile autorilor.
În sfârşit, se mai pot evidenţia motto-urile alese inspirat, care deschid fiecare capitol şi contribuţia – ca de obicei — a unuia dintre creatori Geta Elena Răducanu, la realizarea copertei, prin tehnica colajului.
Dr. Constantin BOGDAN, vicepreşedinte Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here