Altfel, despre zona SEXULUI SOFT – Lupta vieţii, în seama bărbatului

346

Coperta ZOE[1][1]. Ingerul...Vecina mea din Amarul Târg, doamna Zoia Deju-Cârlugea, îmi înfăţişează un grupaj de versuri(care, între timp, s-a consituit într-un volum premiat la SERILE LA BRĂDICENI, n.m), cu dorinţa de a-mi exprima părerea asupra lor. Avem a face cu o producţie tipic feminină.

Nu crisparea conceptuală, efortul ideii o solicită pe autoare, ci stările de blândă visare, imaginile delicate, graţioase. Ceea ce s-ar putea numi lupta vieţii rămâne în seama bărbatului. Cu o bună intuiţie a naturii proprii, doamna Zoia îşi asumă tradiţionala zonă a sexului soft. Domesticitatea pe care o evocă insistent degajă o agreabilă căldură sufletească. Figuraţia simplă izbuteşte a surprinde intimitatea pe unda afectului şi, nu o dată, pe cea a sugestiei lirice: „miroase a iarnă/ a jăratic/ a cântec/ azimă în ţestul copilăriei/ poemul se coace/ în fereastra cu ghirlande rotate/ precum dulcea-amară gutuie”(Amara gutuie ). Maternitatea e o deschidere dăruitoare spre copilărie, dar şi spre dumnezeirea implicată într-însa. Datorită vârstei paradisiace, astrele transcendenţei se răsfrâng în ochii inocenţi, Domnul însuşi pogorând în jocul infantil-cosmic: „astrele strălucesc/ în licărul/ din privirea copiilor/ cât timp se joacă/ Dumnezeu ţine pământul”(Astre). Privirea extatică a autoarei se umple de îngeri: „aprind cerul/ pentru tine/ plouă cu îngeri/ în raza lunii/ dansează/ dalbe stele” (Dalbe stele). Dacă, la un moment dat, atinsă de o umbră a problematizării, poeta menţionează o întâlnire cu „îngerul fără chip”, mişcarea domniei-sale lăuntrică e de regulă o întoarcere spre propria-i copilărie. Simţământ atât de gingaş, încât e punctat doar cu ajutorul simţurilor: ”mă refugiez în copilărie, ca-ntr-un templu/ aroma de azimă coaptă/ se-mpleteşte cu cea de smirnă/ mă scald în lumină”(Pasărea paradisului). Raza luminii dintâi care le scaldă în răstimpuri reprezintă răsplata acestor stihuri ce se silesc a se închega din materiile neprihănirii.

Gheorghe GRIGURCU

N.R. După cum v-aţi dat seama, stimaţi cititori, sunt gândurile inconfundabile ale criticului literar târgujian Gheorghe Grigurcu asupra versurilor delicatei poete Zoia Elena Deju-Cârlugea. Grupaj care s-a constituit în volumul ÎNGERUL DIN CADRU, apărut în 2011 la celebra editură şi fundaţie SCRISUL ROMÂNESC, din Craiova. Editură a Olteniei şi României, cu tradiţie şi pretenţii, care nu tipăreşte orice carte şi pe niciun fitecine ce se crede autor (I.Predoşanu).

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here